Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 390 - Zákon o úvěru od EIB na povodně
 • 399 - Služební zákon

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 401 - Zákon o veřejných výzkumných institucích

mezinárodní smlouva

 • 368 - Dohoda o partnerství Afrika - EU
 • 370 - Úmluva MOP - nejnižší věk
 • 374 - Úmluva OSN o mořském právu
 • 375 - Smlouva ČR - Rakousko o zamezení dvojímu zdanění
 • 376 - Druhá dodatková úmluva mezi ČR a USA
 • 377 - Smlouva ČR-Jordánsko o zamezení dvojímu zdanění

jiný

 • 402 - Informace stálých delegací
 • 403 - Informace komisí

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 331 - Zákon o majetku - senátní návrh vrácený k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
331

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

Robert Kolář(zástupce Senátu)15. schůze č.567  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, dědictví
368

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000

368/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Alexandr Vondra(ministr zahraničních věcí)
  Ladislav Svoboda (VZOB) 15. schůze č.561  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  370

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání

  370/1 VZSP
  • dává souhlas k ratifikaci
  370/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Špaček (VZSP) Rostislav Slavotínek (VZOB) 15. schůze č.572  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní konference práce, vstup do zaměstnání, první zaměstnání
  374

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací

  374/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  374/2 VUZP
  • vyslovuje souhlas
  Milena Vicenová(ministr zemědělství)Tomáš Jirsa (VZOB) Josef Kalbáč (VUZP) 15. schůze č.562  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: OSN, Česká republika, ochrana živočišné říše, mořské právo, mořský rybolov, rybářská loď, mořské prostředí, mořská ryba
  375

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006

  375/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  375/2 VEU
  • dává souhlas k ratifikaci
  375/3 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vlastimil Tlustý(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) Ladislav Svoboda (VZOB) 15. schůze č.564  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rakousko, daňová úmluva
  376

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003)

  376/1 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  376/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) Josef Jařab (VZOB) 15. schůze č.574  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Spojené státy, Česká republika, právní spolupráce, policejní spolupráce, trestní řízení, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech
  377

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006

  377/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  377/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Vlastimil Tlustý(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 15. schůze č.565  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Jordánsko, Česká republika, daňová úmluva
  390

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002

  390/1 VHZD
  • nezabývat se
  Vlastimil Tlustý(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) 15. schůze č.563  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 572/2006 Sb. úvěr, financování, investiční úvěr, Evropská investiční banka, povodeň
  399

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  399/1 VZSP
  • schvaluje
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) 15. schůze č.573  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 531/2006 Sb. odměňování, armáda, veřejná správa, veřejná funkce, polovojenské síly, státní úředník, státní zaměstnanec
  401

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

  401/1 VVVK
  • schvaluje
  Václav Mencl(zástupce skupiny poslanců)Jiří Zlatuška (VVVK) 15. schůze č.566  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 533/2006 Sb. politika výzkumu, založení společnosti, výzkumný ústav, vědecký výzkum, veřejná instituce
  402

  Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 5. funkční období

  Edvard Outrata (zástupce skupiny senátorů)František Kopecký (zástupce skupiny senátorů)Josef Jařab (zástupce skupiny senátorů)Karel Schwarzenberg (zástupce skupiny senátorů)Alena Palečková (zástupce skupiny senátorů)Karel Barták (zástupce skupiny senátorů)Josef Vaculík (zástupce skupiny senátorů)
   15. schůze č.576  - bere na vědomí
   Podán:
   403

   Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2006

    
    15. schůze č.575  - bere na vědomí
    Podán: