Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 36 - Zákon o regulaci reklamy
 • 37 - Insolvenční zákon
 • 38 - Zákon o cestovních dokladech
 • 41 - Zákon o zrušení min. informatiky
 • 43 - Zákon o péči o zdraví lidu
 • 44 - Zákon o státním dluhopisovém programu

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 42 - Zákon o pohonných hmotách

senátní návrh zákona

 • 39 - Návrh senátního návrhu zákona o státních svátcích

mezinárodní smlouva

 • 14 - Úmluva o Evropském lesnickém institutu
 • 17 - Smlouva o zamezení dvojímu zdanění ČR-Tádžikistán
 • 19 - Přístup ČR k Úmluvě o založení ESO

jiný

 • 12 - Přejímání legislativních závazků za rok 2006
 • 45 - Petice SOŠ a SOU Jablonec
 • 46 - Závěry Evropské rady
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
12

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2006

12/1 UPV
 • bere na vědomí
Cyril Svoboda(ministr vlády ČR)
  Jiří Zlatuška (UPV) 5. schůze č.101  - bere na vědomí
  Podán:
  14

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003

  14/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Horník (VUZP) Ladislav Svoboda (VZOB) 5. schůze č.88  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, pěstování lesů, lesnický výzkum, evropská lesnická politika, lesní legislativa
  17

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku

  17/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  17/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 5. schůze č.90  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, daňová úmluva, Tádžikistán
  19

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k této Úmluvě

  19/1 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  19/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Dana Kuchtová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Karel Barták (VVVK) Jiří Pospíšil (VZOB) 5. schůze č.108  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, výzkum a vývoj, kosmický výzkum, astronomie
  36

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

  36/1 VVVK
  • schvaluje
  36/2 SKSP
  • nezabývat se
  36/3 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Milan Bureš (VVVK) Milan Špaček (SKSP) Soňa Paukrtová (VHZD) 5. schůze č.91  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2007 Sb. propagace, tabák, tabákový průmysl
  37

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

  37/1 VHZD
  • schvaluje
  37/2 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Ivan Adamec (VHZD) Jaromír Volný (UPV) 5. schůze č.96  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 108/2007 Sb. konkurz, solventnost, aplikace zákona, vyrovnání s věřiteli, dluh
  38

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  38/1 VZOB
  • schvaluje
  38/2 UPV
  • schvaluje
  Ivan Langer(ministr vnitra)Tomáš Töpfer (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) 5. schůze č.94  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 106/2007 Sb. identifikační průkaz, dítě, cestovní pas
  39

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

  39/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  39/4 VVVK
  • schvaluje
  39/6 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  39/2 VZSP
  39/3 UPV
  • pozměňovací návrhy
  39/5 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Martin Mejstřík (senátor)Josef Pavlata (VVVK) Josef Novotný (VZSP) Jiří Žák (UPV) 5. schůze č.102  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: doba odpočinku, volno po pracovním týdnu, státní svátek
  41

  Návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů

  41/1 VUZP
  • schvaluje
  41/2 VHZD
  • schvaluje
  Ivan Langer(ministr vnitra)Ivan Langer(ministr informatiky)Pavel Eybert (VUZP) František Kopecký (VHZD) 5. schůze č.105  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2007 Sb.
  42

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.

  42/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(poslanec)Josef Vaculík (VHZD) 5. schůze č.92  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2007 Sb. statistika obchodu, prodej, zemní plyn, motorové palivo, benzin
  43

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  43/1 VZSP
  • schvaluje
  Tomáš Julínka(ministr zdravotnictví)Vítězslav Vavroušek (VZSP) 5. schůze č.104  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2007 Sb. práva pacienta, právo na informace, zdraví veřejnosti, zdravotní průkaz, lék, farmacie, zdravotnické zařízení
  44

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007

  44/1 VHZD
  • nezabývat se
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 5. schůze č.89  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 105/2007 Sb. veřejný dluh, převoditelný cenný papír, veřejné půjčky, umořování veřejného dluhu, zadluženost
  45

  Petice "Zachraňte SOŠ a SOU obchodní v Jablonci nad Nisou"

  45/1 VVVK
  • doporučuje
   
   Zdeněk Janalík (VVVK) 5. schůze č.111  - schvaluje
   č.112  - schvaluje
   č.113  - konstatuje
   Podán:
   46

   Závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007

   Mirek Topolánek(předseda vlády)
    5. schůze č.87  - bere na vědomí
    Podán: