Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 83 - Zákon o krmivech
 • 86 - zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • 89 - Zákon o informačních systémech veřejné správy

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 82 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 84 - Školský zákon
 • 85 - Trestní zákon
 • 88 - Zákon o silničním provozu

senátní návrh zákona

 • 39 - Návrh senátního návrhu zákona o státních svátcích
 • 74 - Návrh senátního návrhu zákona o výplatě dodatečných

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 87 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

mezinárodní smlouva

 • 48 - Změna Úmluvy o využívání hraničních vodních toků
 • 49 - Změna Aarhuské úmluvy
 • 50 - Evropsko-středomořská letecká dohoda
 • 51 - Dohoda ČR-Německo o uznávání dokladů o vzdělání

jiný

 • 31 - Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen
 • 32 - Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte
 • 52 - Pravidla jednání Senátu
 • 80 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2006
 • 92 - Výroční zpráva ÚZSVM
 • 94 - Informace vlády o ER v Bruselu

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 79 - Novela Ústavy - vráceno k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
31

Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen - kontrolního orgánu Úmluvy a odstranění všech forem diskriminace žen

31/1 VZSP
 • bere na vědomí
31/2 VVVK
 • bere na vědomí
Džamila Stehlíková(ministr vlády ČR)
  Pavel Čáslava (VZSP) Liana Janáčková (VVVK) 7. schůze č.170  - bere na vědomí
  Podán:
  32

  Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte - ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů

  32/1 VZSP
  • bere na vědomí
  32/2 VVVK
  • bere na vědomí
  Džamila Stehlíková(ministr vlády ČR)
   Alena Palečková (VZSP) Zdeněk Janalík (VVVK) 7. schůze č.171  - bere na vědomí
   Podán:
   39

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

   39/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   39/4 VVVK
   • schvaluje
   39/6 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   39/2 VZSP
   39/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   39/5 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Martin Mejstřík (senátor)Josef Pavlata (VVVK) Josef Novotný (VZSP) Jiří Žák (UPV) 7. schůze č.178  - vrácen výborům k novému projednání
   Podán: Lhůta pro výbory: doba odpočinku, volno po pracovním týdnu, státní svátek
   48

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992)"

   48/1 VUZP
   • dává souhlas k ratifikaci
   48/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Martin Bursík(ministr životního prostředí)Jan Horník (VUZP) Ladislav Svoboda (VZOB) 7. schůze č.176  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, ekonomické nástroje životního prostředí, Česká republika, prevence znečištění, vodní tok, jezero, pohraniční oblast
   49

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy)

   49/1 VUZP
   • dává souhlas k ratifikaci
   49/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Martin Bursík(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 7. schůze č.177  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: opatření na kontrolu znečištění, sledování životního prostředí, Česká republika, zpřístupňování informací, Ecosoc, přibližování legislativy, právo na spravedlnost, přístup k informacím EU
   50

   Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko- středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

   50/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   50/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Aleš Řebíček(ministr dopravy)Jan Nádvorník (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 7. schůze č.174  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán:
   51

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007

   51/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   51/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Dana Kuchtová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
    Karel Barták (VVVK) Rostislav Slavotínek (VZOB) 7. schůze č.168  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    52

    Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu o dokumentech postoupených Senátu přímo orgány Evropské unie

    52/1 VZOB
    • schvaluje
    52/2 VEU
    • schvaluje
     
     Luděk Sefzig (VEU) Jiří Pospíšil (VZOB) 7. schůze č.180  - schvaluje
     Podán:
     74

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové o výplatě dodatečných náhrad klientům některých bank

     74/1 VHZD
     • záznam z jednání
     74/2 UPV
     • záznam z jednání
     Soňa Paukrtová
      Jiří Stříteský (VHZD) Jaromír Volný (UPV) 7. schůze č.184  - změna lhůty
      Podán: Lhůta pro výbory:
      79

      Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

      79/1 UPV
      • pozměňovací návrhy
      79/2 MIV
      • pozměňovací návrhy
      Jiří Pospíšil (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Jaroslav Kubera (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (UPV) Daniela Filipiová (MIV) 7. schůze č.179  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro Senát: poslanec parlamentu, parlamentní imunita, ústava, ústavní soud
      80

      Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2006

      80/1 UPV
      • bere na vědomí
      80/2 VHZD
      • bere na vědomí
      80/3 VVVK
      • bere na vědomí
      80/4 SKOS
      • bere na vědomí
      Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
       Ladislav Macák (UPV) Ladislav Macák (SKOS) Ivan Adamec (VHZD) Václav Roubíček (VVVK) 7. schůze č.183  - bere na vědomí
       Podán:
       82

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

       82/1 VZSP
       • schvaluje
       82/2 VHZD
       • schvaluje
       Petr Nečas(zástupce skupiny poslanců)Alena Palečková (VZSP) Vítězslav Jonáš (VHZD) 7. schůze č.164  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2007 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, rodinné přídavky
       83

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

       83/1 VHZD
       • schvaluje
       Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 7. schůze č.165  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2007 Sb. výživa zvířat, krmiva, bezpečnost výrobku, správní řízení, označení výrobku, agrární sektor
       84

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       84/1 VVVK
       • schvaluje
       Walter Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Janalík (VVVK) 7. schůze č.159  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2007 Sb. politika vzdělávání, organizace školství, zkouška, střední vzdělání, aplikace zákona
       85

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

       85/1 UPV
       • pozměňovací návrhy
       Milan Bičík(zástupce skupiny poslanců)Petr Pakosta (UPV) 7. schůze č.160  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 271/2007 Sb. ochrana dítěte, dětská pornografie
       86

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

       86/1 VZSP
       • schvaluje
       86/2 VHZD
       • schvaluje
       Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Ivan Adamec (VHZD) 7. schůze č.163  - nezabývat se
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 218/2007 Sb. úrazové pojištění, zaměstnavatel, zaměstnanci, pracovní úraz, pojištění proti pracovnímu úrazu
       87

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

       87/1 VUZP
       • schvaluje
       Petr Bendl(zástupce Středočeského kraje)Vilém Žák(zástupce Středočeského kraje)Bedřich Moldan (VUZP) 7. schůze č.161  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2007 Sb. environmentální politika, územní management, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, analýza dopadu, přibližování legislativy
       88

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

       88/1 VHZD
       • schvaluje
       88/2 UPV
       • schvaluje
       Aleš Řebíček(zástupce skupiny poslanců)Soňa Paukrtová (VHZD) Jiří Žák (UPV) 7. schůze č.173  - nezabývat se
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2007 Sb. pozemní doprava, dopravní předpisy, silniční doprava, dopravní přestupek
       89

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       89/1 VUZP
       • pozměňovací návrhy
       89/2 VHZD
       • pozměňovací návrhy
       Ivan Langer(ministr informatiky)Ivan Langer(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) František Kopecký (VHZD) 7. schůze č.167  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 269/2007 Sb. informační systém, místní orgány státní správy, trestní rejstřík, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík
       92

       Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2006

       92/1 VHZD
       • bere na vědomí
        
        (VHZD) 7. schůze č.186  - bere na vědomí
        Podán:
        94

        Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady konaného ve dnech 21. a 22. června 2007 v Bruselu a o pozicích ČR

        Mirek Topolánek(předseda vlády)
         7. schůze č.162  - bere na vědomí
         Podán: