Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 158 - Zákon o integrovaném registru znečišťování ŽP
 • 159 - Zákon o vývozu a dovozu zboží
 • 160 - Zákon o zemědělství
 • 161 - Zákon o péči o zdraví lidu
 • 162 - Koncesní zákon
 • 163 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 164 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 165 - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • 166 - Zákon o odpadech
 • 167 - Zákon ochraně utajovaných informací
 • 168 - Rozpočtová pravidla
 • 169 - Zákon o ochraně spotřebitele
 • 171 - Zákon o zrušení Fondu národního majetku
 • 172 - Zákon podnikání na kapitálovém trhu
 • 177 - Spotřební daně

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 170 - Zákon o sdružování občanů

senátní návrh zákona

 • 100 - Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění trestní zákon
 • 173 - Zákon o účastnících protikomunistického odboje

mezinárodní smlouva

 • 109 - Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA
 • 110 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři
 • 111 - Změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 • 118 - Dohoda ČR - USA o vědeckotechnické spolupráci
 • 119 - Dohoda ČR - Vietnam o přebírání občanů
 • 121 - Vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen v podzemí
 • 123 - Smlouva ČR Ukrajina o právní pomoci

jiný

 • 124 - Zpráva o ŽP v roce 2006
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
100

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

100/1 UPV
 • zamítá
100/2 VZOB
 • záznam z jednání
100/3 VVVK
 • schvaluje
Martin Mejstřík (senátor)Richard Sequens (senátor)Josef Novotný (senátor)Jan Horník (senátor)Jaromír Štětina (senátor)
  Jaromír Volný (UPV) Liana Janáčková (VVVK) Jaromír Štětina (VZOB) 11. schůze č.297  - přerušuje projednávání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  109

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007

  109/1 VZSP
  • dává souhlas k ratifikaci
  109/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Špaček (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 11. schůze č.287  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní bezpečnost, NATO, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce
  110

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k informaci

  110/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Josef Zoser (VZOB) 11. schůze č.290  - bere na vědomí
  Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní organizace práce, Česká republika, zákonné pracovní podmínky, moře, posádka
  111

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn

  111/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 11. schůze č.288  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: jaderná bezpečnost, radioaktivní materiály, přeprava nebezpečného nákladu
  118

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007

  118/1 VVVK
  • dává souhlas k ratifikaci
  118/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
   Jan Hálek (VVVK) Richard Svoboda (VZOB) 11. schůze č.296  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Spojené státy, Česká republika, vědecká spolupráce, technická spolupráce
  119

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007

  119/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Ivan Langer(ministr vnitra)Ladislav Svoboda (VZOB) 11. schůze č.302  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Vietnam, policejní spolupráce, vyhoštění, nelegální migrace
  121

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961

  121/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  121/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 11. schůze č.292  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: antidiskriminační politika, Mezinárodní organizace práce, práce žen, vypovědění smlouvy, rovné zacházení, důlní dobývání
  123

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě

  123/1 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  123/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Václav Homolka (UPV) Jiří Pospíšil (VZOB) 11. schůze č.301  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: občanské právo, Česká republika, Ukrajina, právní spolupráce, právní pomoc
  124

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006

  124/1 VUZP
  • bere na vědomí
  Martin Bursík(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) 11. schůze č.278  - bere na vědomí
  Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
  158

  Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

  158/1 VUZP
  • schvaluje
  Martin Bursík(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) 11. schůze č.276  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2008 Sb. znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, informační systém, sledování životního prostředí, znečišťování atmosféry, spolupráce v oblasti životního prostředí
  159

  Návrh zákona o vývozu a dovozu zboží , které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  159/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) 11. schůze č.298  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2008 Sb. dovozní politika, vývozní politika, mučení, dovozní omezení, kruté a ponižující zacházení, vývozní omezení, trest smrti
  160

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

  160/1 VHZD
  • schvaluje
  Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 11. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2008 Sb. zemědělská politika, intervenční politika, státní podpora, agrární sektor
  161

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  161/1 VZSP
  • schvaluje
  Tomáš Julínek(ministr zdravotnictví)Vítězslav Vavroušek (VZSP) 11. schůze č.289  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 28/2008 Sb. letecká doprava, zdraví veřejnosti, první pomoc
  162

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

  162/1 VHZD
  • schvaluje
  xxx(ministr pro místní rozvoj)Soňa Paukrtová (VHZD) 11. schůze č.283  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 30/2008 Sb. veřejná zakázka, zjednodušení legislativy, oprávnění k výkonu služby, soutěžní řízení
  163

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

  163/1 VUZP
  • schvaluje
  163/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  xxx(ministr pro místní rozvoj)Karel Šebek (VUZP) Igor Petrov (VHZD) 11. schůze č.284  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2008 Sb. veřejná zakázka, soutěžní právo, zjednodušení legislativy, soutěžní řízení
  164

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  164/1 VHZD
  • schvaluje
  164/2 VUZP
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Ludmila Müllerová (VUZP) 11. schůze č.279  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 27/2008 Sb. veřejné finance, rozpočtová pravidla, regionální pomoc, regionální rozvoj, územní samospráva
  165

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

  165/1 VHZD
  • schvaluje
  165/2 VUZP
  • schvaluje
  Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) Josef Kalbáč (VUZP) 11. schůze č.294  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, chov zvířat, péče o pohodu zvířat
  166

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  166/1 VUZP
  • schvaluje
  Martin Bursík(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) 11. schůze č.277  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 34/2008 Sb. odpad, nakládání s odpadem, přeshraniční doprava, místní orgány státní správy, přibližování legislativy, přeprava nebezpečného nákladu, dopravce
  167

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  167/1 VZOB
  • schvaluje
  Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) 11. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 32/2008 Sb. NATO, služební tajemství, důvěrná informace, omezené šíření informací, ochrana údajů
  168

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  168/1 VHZD
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 11. schůze č.280  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2008 Sb. veřejné finance, rozpočtová pravidla, rozpočtová skladba, státní rozpočet
  169

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  169/1 VHZD
  • schvaluje
  169/2 SKSP
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) 11. schůze č.299  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2008 Sb. propagace, ochrana spotřebitele, nekalá reklama, informace pro spotřebitele
  170

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

  170/1 VUZP
  • schvaluje
  170/2 UPV
  • zamítá
  Ladislav Šustr(zástupce skupiny poslanců)Josef Kalbáč (VUZP) Petr Pakosta (UPV) 11. schůze č.295  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 33/2008 Sb. neplacená práce, nezisková organizace, občanskoprávní sdružení
  171

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

  171/1 VHZD
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) 11. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 31/2008 Sb. zrušení společnosti
  172

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

  172/1 VHZD
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 11. schůze č.282  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 29/2008 Sb. finanční instituce, úvěrová instituce, kapitálový trh, převoditelný cenný papír, státní podpora, investiční společnost
  173

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu

  173/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  173/2 VZOB
  • doporučuje
  173/3 VHZD
  • schvaluje
  Jiří Liška (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Stříteský (senátor)Václav Jehlička (senátor)Karel Barták (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jan Hálek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Tomáš Töpfer (senátor)Adolf Jílek (senátor)Ludmila Müllerová (senátorka)Jiří Šneberger (senátor)Josef Pavlata (senátor)Petr Pakosta (senátor)Pavel Eybert (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Václav Vlček (senátor)Karel Tejnora (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Milan Bureš (VVVK) Vítězslav Jonáš (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 11. schůze č.303  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: občanská neposlušnost, komunismus, finanční pomoc, válečný veterán, odškodnění
  177

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 55/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

  177/1 VHZD
  • nezabývat se
  Miroslav Kalousek(ministr financí)(VHZD) 11. schůze č.304  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2008 Sb. daň ze spotřeby, spotřební daň, náhradní palivo, řízení jakosti průmyslových výrobků, chemický alkohol