Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 246 - Školský zákon I.
 • 247 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 249 - Dluhopisový program 2008
 • 250 - Zákon proti legalizaci výnosů z tr. činnosti
 • 251 - Výnosy z trest. činnosti - související
 • 252 - Zákon o dani silniční
 • 253 - Činnost institucí zam. penzijního pojištění
 • 254 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 257 - Registrovaným partnerstvím - související
 • 258 - Evidence obyvatel - související
 • 259 - Podnikání na kap. trhu

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 248 - Zákon o spotřebních daních
 • 255 - Občanský soudní řád
 • 256 - Školský zákon II.
 • 260 - Hasičský záchranný sbor

senátní návrh zákona

 • 214 - Česká televize II - senátní návrh zákona
 • 217 - Zákon o o odškodnění obětí okupace - senátní návrh zákona
 • 239 - Novela loterijního zákona - senátní návrh zákona

mezinárodní smlouva

 • 185 - Dohoda ČR Rumusko ochrana investic
 • 189 - Dohoda o přidružení Černé hory
 • 215 - Dohoda EU USA o zpracování evidence cestujících
 • 216 - Smlouva ČR Japonsko o soc. zabezpečení
 • 219 - Úmluva o Radě pro celní spolupráci

jiný

 • 222 - Výroční zpráva Rady ČRo za rok 2007
 • 237 - Zpráva ÚOOÚ za rok 2007
 • 238 - Zpráva VOP za rok 2007
 • 244 - Výroční zpráva ÚOHS
 • 266 - Návrhy na státní vyznamenání
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
185

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze

185/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
185/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 14. schůze č.416  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rumunsko, ochrana investic, podpora investic
189

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2007 v Lucemburku

189/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
189/2 VEU
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Josef Zoser (VZOB) Václav Koukal (VEU) 14. schůze č.392  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Černá Hora, asociační dohoda, Evropské společenství, Evropská dohoda o přidružení
214

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů

214/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
214/2 SKSP
 • pozměňovací návrhy
Jiří Oberfalzer (zástupce komise Senátu)Milan Bureš (VVVK) (SKSP) 14. schůze č.398  - schvaluje senátní návrh zákona
Tento návrh zákona je předložen poté, co Senát vrátil senátní tisk č. 122 svým usnesením č. 231 ze dne 31. října 2007 Stálé komisi Senátu pro sdělovací prostředky jako navrhovateli k dopracování.
Podán: Lhůta pro výbory: volby, televize, rozhlasové vysílání, tisková agentura, vedení společnosti
215

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických, podepsaná za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007

215/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
215/2 SKOS
 • doporučuje
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Töpfer (VZOB) Tomáš Töpfer (SKOS) 14. schůze č.393  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Evropská unie, Spojené státy, Česká republika, cestující veřejnost, evidence obyvatelstva
216

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 21. února 2008

216/1 VZSP
 • dává souhlas k ratifikaci
216/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Ladislav Svoboda (VZOB) 14. schůze č.406  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Česká republika, Japonsko
217

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jana Hálka, Václava Jehličky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

217/1 VVVK
 • schvaluje
217/2 VHZD
 • schvaluje
Jiří Liška (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jan Hálek (senátor)Václav Jehlička (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Ludmila Müllerová (senátorka)Josef Pavlata (VVVK) Vítězslav Jonáš (VHZD) 14. schůze č.399  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: válečná oběť, oběť, finanční pomoc, odškodnění, druhá světová válka
219

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou

219/1 VHZD
 • vyslovuje souhlas
219/2 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 14. schůze č.417  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: celní spolupráce
222

Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007

222/1 VVVK
 • bere na vědomí
222/2 SKSP
 • bere na vědomí
Jiří FlorianKarel Barták (VVVK) (SKSP) 14. schůze č.418  - bere na vědomí
komunikační politika, hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnosti
237

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007

237/1 UPV
 • bere na vědomí
237/2 VHZD
 • bere na vědomí
237/3 VVVK
 • bere na vědomí
237/4 SKOS
 • bere na vědomí
Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  Ladislav Macák (UPV) Ladislav Macák (SKOS) Jiří Nedoma (VHZD) Karel Barták (VVVK) 14. schůze č.425  - schvaluje
  č.426  - bere na vědomí
  Podán:
  238

  Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2007

  238/1 VVVK
  • bere na vědomí
  238/2 UPV
  • bere na vědomí
  Otakar Motejl(Veřejný ochránce práv)Liana Janáčková (VVVK) Jaromír Volný (UPV) 14. schůze č.394  - schvaluje
  č.395  - 
  Podán: zpráva o činnosti, ombudsman
  239

  Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  239/1 VHZD
  • záznam z jednání
  239/4 VHZD
  • schvaluje
  239/2 UPV
  • záznam z jednání
  239/3 VUZP
  • záznam z jednání
  Josef Novotný (senátor)Petr Vícha (senátor)Jiří Liška (senátor)Petr Pithart (senátor)Alena Palečková (senátorka)Soňa Paukrtová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Ladislav Macák (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Igor Petrov (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) Václav Homolka (UPV) 14. schůze č.401  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: hra, správní kontrola, hazardní hry, herna
  244

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2007

  244/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Pecina
   František Kopecký (VHZD) 14. schůze č.423  - schvaluje
   č.424  - bere na vědomí
   Podán:
   246

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   246/1 VVVK
   • schvaluje
   Ondřej Liška(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Janalík (VVVK) 14. schůze č.391  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 243/2008 Sb. zkouška, střední vzdělání, školská legislativa
   247

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

   247/1 VHZD
   • schvaluje
   247/2 SKSP
   • schvaluje
   Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) (SKSP) 14. schůze č.402  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2008 Sb. ukládání dat, internet, telefon, přenosová síť, ochrana údajů
   248

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

   248/1 VHZD
   • schvaluje
   Petr Gandalovič(zástupce skupiny poslanců)Ivan Adamec (VHZD) 14. schůze č.408  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 245/2008 Sb. spotřební daň, náhradní palivo, alternativní využití zemědělských výrobků, motorové palivo
   249

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008

   249/1 VHZD
   • nezabývat se
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 14. schůze č.410  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 244/2008 Sb. veřejný dluh, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu, snižování dluhu
   250

   N?vrh z?kona o n?kter?ch opat?en?ch proti legalizaci v?nos? z trestn? ?innosti a financov?n? terorismu

   250/1 VHZD
   • schvaluje
   250/2 VZOB
   • záznam z jednání
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Richard Svoboda (VZOB) 14. schůze č.411  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2008 Sb. finanční instituce, boj proti zločinu, trestná činnost, mezinárodní trestní právo, hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
   251

   N?vrh z?kona, kter?m se m?n? n?kter? z?kony v souvislosti s p?ijet?m z?kona o n?kter?ch opat?en?ch proti legalizaci v?nos? z trestn? ?innosti a financov?n? terorismu

   251/1 VHZD
   • schvaluje
   251/2 VZOB
   • záznam z jednání
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Richard Svoboda (VZOB) 14. schůze č.412  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2008 Sb. finanční instituce, boj proti zločinu, trestná činnost, hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
   252

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

   252/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) 14. schůze č.413  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2008 Sb. daň z motorových vozidel, znečišťování motorovými vozidly, daňová úleva, motorové vozidlo, nákladní vozidlo
   253

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   253/1 VHZD
   • schvaluje
   253/2 VZSP
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) Milan Štěch (VZSP) 14. schůze č.414  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2008 Sb. členský stát EU, evropská společnost, důchodový plán, penzijní připojištění
   254

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   254/1 VHZD
   • schvaluje
   Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 14. schůze č.409  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2008 Sb. dovozní politika, padělání, rostlinolékařská legislativa, ochrana zdraví rostlin, průmysl pesticidů, správní kontrola
   255

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   255/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   255/2 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   David Kafka(zástupce skupiny poslanců)Petr Pakosta (UPV) Alena Palečková (VZSP) 14. schůze č.419  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2008 Sb. rodina, vyživovací povinnost, práva dítěte
   256

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   256/1 VVVK
   • schvaluje
   Walter Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Jan Hálek (VVVK) 14. schůze č.407  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 242/2008 Sb. zkouška, střední vzdělání, výběr žáků
   257

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

   257/1 VVVK
   • záznam z jednání
   257/2 UPV
   • schvaluje
   Ivan Langer(ministr vnitra)Vlastimil Balín (VVVK) Václav Homolka (UPV) 14. schůze č.421  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2008 Sb. registrované partnerství, identifikační průkaz, evidence obyvatelstva
   258

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

   258/1 VUZP
   • schvaluje
   Ivan Langer(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) 14. schůze č.422  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2008 Sb. osobní údaje, zpřístupňování informací, důvěrná informace, evidence obyvatelstva
   259

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   259/1 VHZD
   • schvaluje
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 14. schůze č.415  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2008 Sb. finanční instituce, finanční trh, kapitálový trh, směnečné právo, převoditelný cenný papír, cenné papíry, burza cenných papírů
   260

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   260/1 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   260/2 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   Jan Vidím(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Svoboda (VZOB) Miloslav Pelc (VUZP) 14. schůze č.420  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2008 Sb. polovojenské síly, ochrana proti požáru, požár
   266

   Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

   Karel Tejnora(zástupce výboru Senátu)
    14. schůze č.396  - bere na vědomí
    Podán: