Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 33 - Zákon o základních registrech
 • 35 - Zákon o návykových látkách
 • 36 - Zákon o oběhu osiva
 • 37 - Zákon o auditorech
 • 39 - Zákon - Příspěvek k důchodu
 • 40 - Finanční pomoc Lotyšsku
 • 42 - Úvěr od EIB
 • 43 - Zákon o DPH
 • 44 - Zákon - podpora výzkumu
 • 45 - Podpora výzkumu - související
 • 46 - Zrušení FNM

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 34 - Zákon o Pozemkovém fondu

senátní návrh zákona

 • 30 - Ústavní zákon
 • 31 - Jednací řád PS
 • 32 - Jednací řád Senátu

mezinárodní smlouva

 • 4 - Dohoda ČR a USA o spolupráci při prevenci trestné činnosti
 • 18 - Dohoda o přidružení Bosny a Hercegoviny k EU
 • 306 - Úmluva o Europolu
 • 314 - Dohoda EU Austrálie - PRN

jiný

 • 2 - Konvergenční program ČR
 • 13 - Petice "Zachraňte Ondráš"
 • 29 - Národní protikrizový plán vlády
 • 346 - Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2007

senátní návrh schválený v PS

 • 38 - Zákon o pozemních komunikacích
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
2

Konvergenční program České republiky (listopad 2008)

2/1 VHZD
 • bere na vědomí
2/2 VEU
 • vyslovuje souhlas
Mirek Topolánek(předseda vlády)
  Jiří Stříteský (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) 5. schůze č.113  - bere na vědomí
  Podán:
  4

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008

  4/1 UPV
  • schvaluje
  4/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  4/3 SKOS
  • doporučuje
  Ivan Langer(ministr vnitra)Jiří Oberfalzer (UPV) Jana Juřenčáková (SKOS) Tomáš Kladívko (VZOB) 5. schůze č.127  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Spojené státy, Česká republika, boj proti zločinnosti, policejní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech
  13

  Petice "Zachraňte Ondráš"

  13/1 VVVK
  • konstatuje
  Z. PšenicaJ. KozubV. FabišikP. PinkasR. Gaillyová
   Hana Doupovcová (VVVK) 5. schůze č.150  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   18

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, podepsaná dne 16. června 2008 v Lucemburku

   18/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   18/2 VEU
   • dává souhlas k ratifikaci
   Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jiří Dienstbier (VZOB) Alena Venhodová (VEU) 5. schůze č.140  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Bosna a Hercegovina, asociační dohoda, Evropské společenství, dohoda o přidružení (EU), Evropská dohoda o přidružení
   29

   Národní protikrizový plán vlády

   29/1 VHZD
   • bere na vědomí
   Mirek Topolánek(předseda vlády)
    Vítězslav Jonáš (VHZD) 5. schůze č.112  - bere na vědomí
    Podán:
    30

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    30/1 UPV
    • přerušuje projednávání
    30/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 5. schůze č.128  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, zákonodárná moc
    31

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

    31/1 UPV
    • přerušuje projednávání
    31/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 5. schůze č.129  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu, dolní komora
    32

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

    32/1 UPV
    • přerušuje projednávání
    32/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 5. schůze č.130  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu, parlamentní dokument, horní komora
    33

    Návrh zákona o základních registrech

    33/1 VUZP
    • schvaluje
    Ivan Langer(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) 5. schůze č.124  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2009 Sb. informační politika, veřejná správa, informační systém, informační legislativa, ústřední orgány státní správy, seznam, elektronická správa dokumentů
    34

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

    34/1 VHZD
    • schvaluje
    Petr Gandalovič(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 5. schůze č.109  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2009 Sb. zemědělsky využívaná půda, zemědělské výdaje, agrární sektor, platební lhůta
    35

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    35/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    Daniela Filipiová(ministr zdravotnictví)Pavel Sušický (VZSP) 5. schůze č.134  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2009 Sb. drogová závislost, farmaceutický výrobek, omamná látka, kontrola léčiv, psychotropní látka
    36

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

    36/1 VHZD
    • schvaluje
    Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 5. schůze č.110  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2009 Sb. osivo, sadba, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, přibližování legislativy
    37

    Návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

    37/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 5. schůze č.115  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2009 Sb. účetnictví, odborná kvalifikace, zkouška, účetní, uznání diplomu
    38

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

    38/1 VHZD
    • schvaluje
    38/2 VUZP
    • zamítá
    38/3 UPV
    • schvaluje
    Jaroslav Kubera Jiří Nedoma (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) Jiří Žák (UPV) 5. schůze č.132  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 97/2009 Sb. pozemní doprava, vlastnictví, soukromý majetek, údržba, bezpečnost silničního provozu
    39

    Návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

    39/1 VZSP
    • schvaluje
    39/2 VHZD
    • schvaluje
    Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Jiří Nedoma (VHZD) 5. schůze č.123  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 108/2009 Sb. finanční pomoc, důchodový plán, odškodnění, zvláštní dávky
    40

    Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010

    40/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 5. schůze č.114  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2009 Sb. Lotyšsko, emise cenných papírů, pomoc do zahraničí, finanční pomoc
    42

    Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

    42/1 VHZD
    • nezabývat se
    Petr Gandalovič(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) 5. schůze č.111  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2009 Sb. Česká republika, vodohospodářské stavby, investiční úvěr, Evropská investiční banka, úvěry EIB
    43

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    43/1 VHZD
    • schvaluje
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 5. schůze č.116  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 87/2009 Sb. daň ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, harmonizace daní, přibližování legislativy
    44

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    44/1 VVVK
    • nezabývat se
    Mirek Topolánek(předseda vlády)Jan Hálek (VVVK) 5. schůze č.137  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 110/2009 Sb. politika výzkumu, rozpočet na výzkum, výzkum a vývoj, vědecký výzkum, finanční pomoc
    45

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

    45/1 VVVK
    • schvaluje
    45/2 VHZD
    • schvaluje
    Mirek Topolánek(předseda vlády)Jan Hálek (VVVK) Igor Petrov (VHZD) 5. schůze č.138  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2009 Sb. politika výzkumu, soutěžní politika, finanční pomoc, Evropská komise, státní podpora, fondy (EU)
    46

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

    46/1 VZSP
    • pozměňovací návrhy
    Daniela Filipiová(ministr zdravotnictví)Radek Sušil (VZSP) 5. schůze č.135  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2009 Sb. zdravotní politika, zrušení společnosti, podpora podnikání, náklady na zdraví, finanční pomoc
    306

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončením platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů

    306/1 VZOB
    306/2 VEU
    • vyslovuje souhlas
    Ivan Langer(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Luděk Sefzig (VEU) 5. schůze č.125  - schvaluje
    č.126  - vyslovuje souhlas
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, vypovědění smlouvy, Europol
    314

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání Australské celní správě, podepsaná v Bruselu dne 30. června 2008

    314/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    314/2 VZOB
    • záznam z jednání
    314/3 SKOS
    • záznam z jednání
    Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Karel Korytář (VHZD) Tomáš Töpfer (SKOS) Tomáš Töpfer (VZOB) 5. schůze č.139  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Evropská unie, Česká republika, Austrálie, cestující veřejnost, hraniční kontrola, letištní pozemní odbavení, evidence obyvatelstva
    346

    Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007

    346/1 VUZP
    • bere na vědomí
    Martin Bursík(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 5. schůze č.136  - bere na vědomí
    Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost