Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 110 - Zákon - zřízení ministerstev
 • 111 - Sčítání lidu
 • 114 - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • 116 - Zákon o právu shromažďovacím
 • 117 - Zákon o bankách
 • 118 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 120 - Zákon o pojišťování a financování vývozu
 • 125 - Zákon - platební styk
 • 126 - Zákon - platební styk související
 • 127 - Zákon - ochrana živočichů a rostlin
 • 129 - Zákon - ochrana přírody
 • 130 - Zákon o odpadech
 • 131 - Zákon o zrušení ZFDZ
 • 132 - Daňový řád
 • 133 - Daňový řád - související
 • 134 - Zákon o soudních exekutorech
 • 135 - Zákon o pojišťovnictví
 • 136 - Zákon o pojišťovnictví - související
 • 137 - Zákon o zemědělství
 • 138 - Zákon - civilní letectví
 • 139 - Zákon o veterinární péči
 • 140 - Zákon o spotřebních daních
 • 141 - Zákon o Celní správě ČR
 • 142 - Zákon - povinné značení lihu
 • 144 - Zákon - podmínky převodu pozemků
 • 145 - Zákon o Pozemkovém fondu ČR
 • 146 - Zákon o vojácích z povolání

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 109 - Zákon o vlastnictví bytů
 • 112 - Zákon o místních poplatcích
 • 113 - Zákon - statut poslanců EP
 • 115 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 119 - Zákon o správě daní a poplatků
 • 121 - Zákon o stavebním spoření
 • 122 - Zákon o zdravotních pojišťovnách
 • 123 - Zákon - návykové látky
 • 128 - Zákon - pozemní komunikace
 • 143 - Trestní zákoník

senátní návrh zákona

 • 150 - Provoz na pozemních komunikacích

mezinárodní smlouva

 • 67 - Úmluva - osoby se zdrav. postižením
 • 68 - ČR - Jordánsko ochrana investic
 • 71 - Smlouva ČR - Kypr o zamezení dvojímu zdanění
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
67

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, podepsaná v New Yorku dne 30. března 2007

67/1 VZSP
 • dává souhlas k ratifikaci
67/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Petr Šimerka(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) Vladimír Dryml (VZOB) 9. schůze č.233  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, zdravotně postižený člověk, mezinárodní úmluva OSN
68

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze

68/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
68/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Eduard Janota(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 9. schůze č.248  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Jordánsko, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
71

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009

71/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
71/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Eduard Janota(ministr financí)Liana Janáčková (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 9. schůze č.249  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Kypr, Česká republika, daňová úmluva
109

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

109/1 VUZP
 • schvaluje
109/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Zdeňka Horníková(poslankyně)Oldřich Vojíř(poslanec)Pavel Eybert (VUZP) Jiří Žák (UPV) 9. schůze č.266  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2009 Sb. bydlení, převod vlastnictví, bytové právo, družstevní dům
110

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

110/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Martin Pecina(ministr vnitra)Liana Janáčková (VHZD) 9. schůze č.250  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2009 Sb. informační systém pro potřeby řízení, ústřední orgány státní správy, vláda, důvěrná informace, ministerstvo
111

Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

111/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) 9. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 296/2009 Sb. demografický rozbor, demografická statistika, osobní údaje, sčítání lidu, evidence obyvatelstva
112

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

112/1 VUZP
 • zamítá
Václav Votava(zástupce skupiny poslanců)Pavel Eybert (VUZP) 9. schůze č.276  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2009 Sb. obec, místní daň, hotelový průmysl
113

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu

113/1 VEU
 • schvaluje
Petr Krill(zástupce skupiny poslanců)Luděk Sefzig (VEU) 9. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2009 Sb. poslanec EP, nemzdové příjmy, Evropský parlament
114

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

114/1 VZSP
 • schvaluje
Petr Šimerka(ministr práce a sociálních věcí)Radek Sušil (VZSP) 9. schůze č.232  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 282/2009 Sb. sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci, pracovní úraz, pojištění proti pracovnímu úrazu
115

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

115/1 VZSP
 • schvaluje
Petr Nečas(poslanec)Zdeněk Škromach(poslanec)Daniela Filipiová (VZSP) 9. schůze č.265  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2009 Sb. formulář, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost
116

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

116/1 VVVK
 • schvaluje
116/2 UPV
 • schvaluje
Martin Pecina(ministr vnitra)Jaromír Jermář (VVVK) Jiřina Rippelová (UPV) 9. schůze č.252  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2009 Sb. právo na demonstrace
117

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

117/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 9. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 287/2009 Sb. finanční trh, měnová politika, měnová krize, hospodářská situace, centrální banka
118

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

118/1 VHZD
 • schvaluje
Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Adolf Jílek (VHZD) 9. schůze č.261  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2009 Sb. zemědělská politika, osivo, sadba, šlechtění rostlin, rozmnožování rostlin, ochrana rostlin
119

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

119/1 VHZD
 • schvaluje
Michal Doktor(poslanec)Jiří Stříteský (VHZD) 9. schůze č.270  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2009 Sb. daňový systém, vybírání daní, daňový poplatník, konkurz, daňová kontrola, podpora podnikání, podnikatel, pohledávka
120

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

120/1 VHZD
 • schvaluje
Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 9. schůze č.253  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2009 Sb. vývozní politika, pojištění vývozních úvěrů, ústřední plánování, podpora vývozu, protikrizový plán
121

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

121/1 VHZD
 • zamítá
121/2 VVVK
 • záznam z jednání
Ladislava Zelenková(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 9. schůze č.275  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: stavební výpomoc, přístup ke vzdělání, náklady na vzdělávání, hypotekární úvěr, finanční pomoc
122

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

122/1 VZSP
 • pozměňovací návrhy
Ludvík Hovorka(zástupce skupiny poslanců)Miloš Janeček (VZSP) 9. schůze č.264  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 351/2009 Sb. pojišťovna, zdravotní pojištění
123

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

123/1 VZSP
 • schvaluje
123/2 UPV
 • schvaluje
Boris Šťastný(zástupce skupiny poslanců)Božena Sekaninová (VZSP) Jaroslav Kubera (UPV) 9. schůze č.274  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2009 Sb. sociální problém, zdravotní politika, tabák, kouření, prevence nemocí
125

Návrh zákona o platebním styku

125/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) 9. schůze č.237  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2009 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní systém, finanční transakce, platba, elektronické peníze
126

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

126/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) 9. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2009 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní systém, platba, elektronické peníze
127

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

127/1 VUZP
Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) 9. schůze č.229  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2009 Sb. ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, živočišná říše, chráněný druh, obchodní licence
128

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

128/1 VHZD
 • záznam z jednání
128/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
128/3 SKOS
 • zamítá
Oldřich Vojíř(zástupce skupiny poslanců)Jiří Nedoma (VHZD) Tomáš Kladívko (SKOS) Soňa Paukrtová (UPV) 9. schůze č.268  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2009 Sb. daň z motorových vozidel, silniční síť, silniční poplatek, nákladní vozidlo, mýto
129

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

129/1 VUZP
 • záznam z jednání
Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 9. schůze č.230  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2009 Sb. ochrana životního prostředí, chráněné území, ochrana krajiny, odlesňování, národní park
130

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

130/1 VUZP
 • schvaluje
Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) 9. schůze č.231  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2009 Sb. odpad, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu, zásobník elektrické energie
131

Návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

131/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Jiří Stříteský (VHZD) 9. schůze č.239  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 290/2009 Sb. zajištění, zrušení společnosti, družstevní banka
132

Návrh zákona o daňovém řádu

132/1 UPV
 • zamítá
132/2 VHZD
 • záznam z jednání
Eduard Janota(ministr financí)Soňa Paukrtová (UPV) Petr Pakosta (VHZD) 9. schůze č.240  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2009 Sb. daňový systém, vybírání daní, daňové orgány, daňová kontrola, daňové právo
133

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

133/1 UPV
 • zamítá
133/2 VHZD
 • záznam z jednání
Eduard Janota(ministr financí)Soňa Paukrtová (UPV) Petr Pakosta (VHZD) 9. schůze č.241  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2009 Sb. daňový systém, vybírání daní, daňové právo
134

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

134/1 UPV
 • schvaluje
Daniela Kovářová(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) 9. schůze č.254  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 286/2009 Sb. výkonný orgán, soudní řízení, výkon rozhodnutí
135

Návrh zákona o pojišťovnictví

135/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 9. schůze č.242  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2009 Sb. pojištění, soukromé pojištění, zajištění, pojistné právo
136

Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

136/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 9. schůze č.243  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2009 Sb. pojištění, pojišťovna, pojistná smlouva, soukromé pojištění, zajištění
137

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

137/1 VHZD
 • schvaluje
Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.258  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 291/2009 Sb. zemědělská politika, ochrana životního prostředí, podpora zemědělství, rozvoj venkova, znevýhodněná oblast, agrární sektor
138

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

138/1 VHZD
 • schvaluje
Gustáv Slamečka(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) 9. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2009 Sb. letecká doprava, profesní příprava, odborná kvalifikace, letiště, civilní letectví, letecký provoz, výuka jazyků, posádka
139

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

139/1 VHZD
 • schvaluje
139/2 VUZP
 • schvaluje
Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Josef Řihák (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) 9. schůze č.259  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2009 Sb. zdraví zvířat, veterinární legislativa, zvířecí kůže, vývozní omezení
140

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

140/1 VHZD
 • schvaluje
140/3 VHZD
 • doprovodné usnesení
140/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
Eduard Janota(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jan Horník (VUZP) 9. schůze č.244  - schvaluje návrh zákona
č.245  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2009 Sb. spotřební daň, náhradní palivo, daňová úleva, obnovitelná energie
141

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

141/1 VHZD
 • schvaluje
Eduard Janota(ministr financí)Igor Petrov (VHZD) 9. schůze č.246  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 288/2009 Sb. celní politika, celní právo, ústřední orgány státní správy, celník
142

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

142/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Eduard Janota(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 9. schůze č.247  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 289/2009 Sb. ochrana spotřebitele, značení zboží nálepkami, chemický alkohol, označení výrobku
143

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

143/1 UPV
 • schvaluje
Zuzka Bebarová-Rujbrová(poslankyně)Kateřina Konečná(poslankyně)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 306/2009 Sb. trestní sankce, mučení, sebevražda, odnětí svobody, trestní zákoník, obchodování s drogami, sexuálně motivované násilí, vražda, fyzické násilí
144

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

144/1 VHZD
 • schvaluje
Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.260  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: vlastnictví, les, převod vlastnictví, zemědělská půda, veřejné vlastnictví, odškodnění
145

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

145/1 VHZD
 • schvaluje
Jakub Šebesta(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 9. schůze č.262  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2009 Sb. organizace, organizační schéma
146

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

146/1 VZOB
 • schvaluje
Martin Barták(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 9. schůze č.271  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 272/2009 Sb. mzda, vojska v zahraničí, vojenský výcvik, profesionální armáda, příspěvek pozůstalým, pracovní povinnost
150

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

150/1 VHZD
 • doporučuje Senátu odročit
150/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Jiří Žák (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Alena Venhodová (senátorka)Jaroslav Kubera (senátor)Igor Petrov (VHZD) 9. schůze č.277  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu