Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 161 - Zákon o dráhách
 • 162 - Zákon o územním plánování
 • 163 - Zákon o posuzování vlivů ŽP
 • 164 - Zákon o právu na informace o ŽP
 • 165 - Zákon o cenách
 • 166 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 167 - Zákon o státním dluhopisovém programu - záplavy 2009

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 156 - Zákon - veřejné zakázky
 • 157 - Jednací řád PS
 • 158 - Školský zákon
 • 159 - Zákon o urychlení výstavby infrastruktury
 • 160 - Zákon o vysokých školách

senátní návrh zákona

 • 30 - Ústavní zákon
 • 31 - Jednací řád PS
 • 32 - Jednací řád Senátu
 • 52 - Zákon - zrušení poplatků
 • 56 - Novela zákona o vysokých školách
 • 70 - Zákon o jednorázové peněžní částce
 • 79 - Zákon - majetkové vztahy - družstva
 • 150 - Provoz na pozemních komunikacích
 • 155 - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami

mezinárodní smlouva

 • 80 - ČR - Kanada - ochrana investic
 • 97 - ČR - Turecko - ochrana investic
 • 98 - ČR - Makedonie - ochrana investic
 • 104 - Bezpečnostní smlouva ČR - Řecko
 • 105 - Protokol ČR - Uruguay - ochrana investic
 • 149 - Ukončení platnosti smlouvy mezi ČR a Maltou - ochrana investic
 • 315 - Změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie
 • 316 - Dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání

jiný

 • 77 - Výroční zpráva UOOU 2008
 • 124 - Zpráva ČNB o dohledu za rok 2008
 • 175 - Kandidáti - místopředseda dozorčí rady SZIF
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
30

Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

30/1 UPV
 • přerušuje projednávání
30/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 11. schůze č.325  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, zákonodárná moc
31

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

31/1 UPV
 • přerušuje projednávání
31/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 11. schůze č.326  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu, dolní komora
32

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

32/1 UPV
 • přerušuje projednávání
32/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Soňa Paukrtová (senátorka)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 11. schůze č.327  - odročuje jednání
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, pozměňovací návrh, jednací řád parlamentu, parlamentní dokument, horní komora
52

Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů

52/1 VHZD
 • zamítá
52/16 VHZD
 • zamítá
52/10 VEU
 • pozměňovací návrhy
52/11 VVVK
 • záznam z jednání
52/12 UPV
 • záznam z jednání
52/13 VZOB
 • zamítá
52/14 VZSP
 • záznam z jednání
52/15 VUZP
 • zamítá
52/17 SKSP
 • pozměňovací návrhy
52/2 UPV
 • přerušuje projednávání
52/3 VEU
 • odročuje jednání
52/4 VZSP
 • odročuje jednání
52/5 VVVK
 • přerušuje projednávání
52/6 VUZP
 • zamítá
52/7 SKSP
 • pozměňovací návrhy
52/8 UPV
 • zamítá
52/9 VVVK
 • záznam z jednání
Richard Svoboda (senátor)
  Petr Pakosta (VHZD) Zdeněk Schwarz (VZSP) Adolf Jílek (SKSP) Miroslav Krejča (VEU) Jiří Dienstbier (VZOB) Jiří Oberfalzer (UPV) Ivo Bárek (VUZP) Milan Bureš (VVVK) 11. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.305  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  56

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Hálka, Richarda Svobody, Soni Paukrtové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

  56/1 VVVK
  • záznam z jednání
  Jan Hálek (senátor)Richard Svoboda (senátor)Soňa Paukrtová (senátorka)Zdeněk Janalík (senátor)Milan Bureš (senátor)Václav Jehlička (VVVK) 11. schůze č.328  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: vysokoškolské vzdělání, vědecký pracovník, pracovní smlouva, univerzita, pracovní poměr na dobu určitou
  70

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

  70/1 VZSP
  • schvaluje
  70/2 VHZD
  • schvaluje
  Jiří Liška (senátor)Alena Palečková (VZSP) Jiří Nedoma (VHZD) 11. schůze č.329  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: občanská neposlušnost, Československo, finanční pomoc, důchodový plán, odškodnění, příspěvek pozůstalým
  77

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2008

  77/1 UPV
  • bere na vědomí
  77/2 VVVK
  • bere na vědomí
  77/3 SKOS
  • bere na vědomí
  77/4 VHZD
  • bere na vědomí
  Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
   Jiří Čunek (UPV) Jana Juřenčáková (SKOS) Karel Korytář (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 11. schůze č.323  - bere na vědomí
   Podán:
   79

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

   79/1 VHZD
   • odročuje jednání
   Jiří Liška (senátor)Jan Hajda (VHZD) 11. schůze č.330  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: vlastnictví, nemovitý majetek, nabytí vlastnictví, zemědělské družstvo, promlčení
   80

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze

   80/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   80/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Eduard Janota(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 11. schůze č.311  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Kanada, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
   97

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. dubna 2009 v Praze

   97/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   97/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Eduard Janota(ministr financí)Liana Janáčková (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 11. schůze č.312  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Turecko, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
   98

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu

   98/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   98/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Eduard Janota(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 11. schůze č.313  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, ochrana investic, podpora investic
   104

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

   104/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Jan Fischer(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) (SKOS) 11. schůze č.301  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Řecko, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
   105

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze

   105/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   105/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Eduard Janota(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Rostislav Slavotínek (VZOB) 11. schůze č.314  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Uruguay, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
   124

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008

   124/1 VHZD
   • bere na vědomí
   Zdeněk Tůma
    Jiří Stříteský (VHZD) 11. schůze č.320  - bere na vědomí
    Podán:
    149

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Valletě, která byla sjednána formou výměny nót

    149/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    149/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Eduard Janota(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 11. schůze č.315  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Malta, Česká republika, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
    150

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

    150/1 VHZD
    • doporučuje Senátu odročit
    150/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Žák (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Alena Venhodová (senátorka)Jaroslav Kubera (senátor)Igor Petrov (VHZD) 11. schůze č.331  - odročuje jednání
    Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu
    155

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

    155/1 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    155/2 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Bis (senátor)Petr Pakosta (senátor)Vítězslav Jonáš (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 11. schůze č.332  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: ekonomické nástroje životního prostředí, snižování plynných emisí, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn
    156

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    156/1 VHZD
    • zamítá
    156/2 VUZP
    • schvaluje
    Miloslav Vlček(poslanec)Liana Janáčková (VHZD) Jan Horník (VUZP) 11. schůze č.303  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 417/2009 Sb. veřejná zakázka, vypsání soutěže, soutěžní řízení, vítězná zakázka
    157

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

    157/1 UPV
    • schvaluje
    Bohuslav Sobotka(poslanec)Jiří Žák (UPV) 11. schůze č.321  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 402/2009 Sb. jednací řád parlamentu, dolní komora
    158

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    158/1 VVVK
    • schvaluje
    Walter Bartoš(poslanec)Marcel Chládek (VVVK) 11. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2009 Sb. vysvědčení, zkouška, střední vzdělání
    159

    Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury

    159/1 VHZD
    • záznam z jednání
    159/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Jindřich Valouch(zástupce skupiny poslanců)Jiří Nedoma (VHZD) 11. schůze č.318  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 416/2009 Sb. inženýrské stavby, silniční síť, dálnice
    160

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

    160/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    Ladislav Skopal(zástupce skupiny poslanců)Jan Hálek (VVVK) 11. schůze č.317  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 419/2009 Sb. vysokoškolské vzdělání, univerzita
    161

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

    161/1 VHZD
    • schvaluje
    Gustáv Slamečka(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) 11. schůze č.294  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2009 Sb. železniční doprava, bezpečnost dopravy, správní delikt, dopravce, cestující
    162

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

    162/1 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    162/2 VHZD
    • záznam z jednání
    Gustáv Slamečka(ministr dopravy)Rostislav Vondruška(ministr pro místní rozvoj)Marta Bayerová (VUZP) Adolf Jílek (VHZD) 11. schůze č.295  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2009 Sb. vlastnictví, stavební právo, územní plánování, služba ve veřejném zájmu
    163

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

    163/1 VUZP
    • záznam z jednání
    Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 11. schůze č.306  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 436/2009 Sb. environmentální politika, vliv na životní prostředí, právo na spravedlnost, správní řízení
    164

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

    164/1 VUZP
    • schvaluje
    Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Václav Vlček (VUZP) 11. schůze č.307  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2009 Sb. environmentální politika, vliv na životní prostředí, zpřístupňování informací, právo na informace, geografický informační systém
    165

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

    165/1 VHZD
    • schvaluje
    Eduard Janota(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) 11. schůze č.309  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 403/2009 Sb. cenová politika, tržní cena, ceny, ochrana spotřebitele, cenová regulace, správní delikt
    166

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

    166/1 VUZP
    • schvaluje
    Ladislav Miko(ministr životního prostředí)Bedřich Moldan (VUZP) 11. schůze č.308  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2009 Sb. environmentální politika, ochrana životního prostředí, chráněné území, správní dohled
    167

    Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

    167/1 VHZD
    • nezabývat se
    Eduard Janota(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 11. schůze č.310  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 382/2009 Sb. převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, přírodní katastrofa, finanční pomoc, povodeň
    175

    Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

    Tomáš Grulich
     11. schůze č.316  - volí
     Podán:
     315

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie

     315/1 VHZD
     • odročuje jednání
     315/3 VHZD
     • dává souhlas k ratifikaci
     315/2 VZOB
     • doporučuje Senátu odročit
     315/4 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     315/5 SKSP
     • dává souhlas k ratifikaci
     Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Vítězslav Jonáš (VHZD) Vladimír Dryml (SKSP) Vlastimil Sehnal (VZOB) 11. schůze č.296  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní telekomunikační unie, telekomunikace, satelitní přenos, družice
     316

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokolu týkajícího se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961)

     316/1 VHZD
     • dává souhlas k ratifikaci
     316/2 VZOB
     • doporučuje Senátu odročit
     316/3 SKSP
     • dává souhlas k ratifikaci
     316/4 VZOB
     • dává souhlas k ratifikaci
     Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Vladimír Tošovský(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Stříteský (VHZD) Vladimír Dryml (SKSP) Jiří Pospíšil (VZOB) 11. schůze č.298  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní telekomunikační unie, Česká republika, digitální technologie, Írán, televize, frekvenční pásmo, rozhlasové vysílání, televize s vysokou rozlišovací schopností, telekomunikace, přenosová síť