Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
20. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 283 - Zákon o obecně prospěšných společnostech
 • 284 - Zákon o protikorupčních opatřeních

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 285 - Zákon o lobbingu

senátní návrh zákona

 • 150 - Provoz na pozemních komunikacích
 • 270 - Daňové poradenství
 • 271 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 272 - Zákon - urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 • 274 - Zákon o odpadech
 • 275 - Zákon o ČT
 • 288 - Návrh zákona o protikomunistickém odboji
 • 290 - Zákon - vypořádání zemědělských družstev

jiný

 • 266 - Výroční zpráva UZSVM za rok 2009
 • 273 - Zpráva o činnosti VOP 2009
 • 289 - Státní vyznamenání
 • 292 - Návrhy kandidátů na ombudsmana
 • 293 - Návrhy kandidátů do ÚOOÚ
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
150

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka, Jiřího Nedomy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

150/1 VHZD
 • doporučuje Senátu odročit
150/2 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Jiří Žák (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Alena Venhodová (senátorka)Jaroslav Kubera (senátor)Igor Petrov (VHZD) 20. schůze č.536  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, pravidla silničního provozu, správní delikt, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu
266

Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2009

266/1 VHZD
 • bere na vědomí
Miloslav Vaněk
  Karel Korytář (VHZD) 20. schůze č.532  - bere na vědomí
  Podán:
  270

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  270/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Petr Pakosta (senátor)Jiří Bis (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Karel Korytář (senátor)Josef Řihák (senátor)Adolf Jílek (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jiří Stříteský (VHZD) 20. schůze č.540  - změna lhůty
  Podán: Lhůta pro výbory: daňové orgány, daňové právo, profesní komora, poradenství
  271

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  271/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  271/2 VZOB
  • schvaluje
  Jiří Nedoma (senátor)Karel Šebek (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Petr Pakosta (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Karel Korytář (senátor)Jiří Čunek (senátor)Igor Petrov (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 20. schůze č.537  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: silniční doprava, tarifikace infrastruktury, dálnice, silniční poplatek, mýto
  272

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Nedomy a dalších, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

  272/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  272/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  272/3 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Jiří Nedoma (senátor)Pavel Eybert (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Karel Šebek (senátor)Jiří Bis (senátor)Karel Korytář (senátor)Igor Petrov (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) Jiří Oberfalzer (UPV) 20. schůze č.535  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: vodohospodářské stavby, silniční stavby, stavební povolení, dopravní infrastruktura, rozvod vody, inženýrské stavby, rozvod elektřiny
  273

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

  273/1 VVVK
  • bere na vědomí
  273/2 UPV
  • bere na vědomí
  Otakar MotejlVlastimil Balín (VVVK) Dagmar Zvěřinová (UPV) 20. schůze č.534  - schvaluje
  Podán: zpráva o činnosti, ombudsman
  274

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů

  274/1 VHZD
  • schvaluje
  274/2 VUZP
  • schvaluje
  Jiří Žák (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Pakosta (senátor)Jiří Bis (senátor)Jiří Nedoma (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Karel Korytář (senátor)Josef Řihák (senátor)Adolf Jílek (senátor)Vítězslav Jonáš (VHZD) Jiří Lajtoch (VUZP) 20. schůze č.538  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: odpad, nakládání s odpadem, elektronický odpad, automobil
  275

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Tomáše Töpfera, Jiří Oberfalzera a Richarda Svobody, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

  275/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  Tomáš Töpfer (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Richard Svoboda (senátor)Milan Bureš (VVVK) Alena Gajdůšková (SKSP) 20. schůze č.527  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: propagace, televize, rozhlasové vysílání
  283

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  283/1 VVVK
  • záznam z jednání
  Jan Fischer(předseda vlády)Hana Doupovcová (VVVK) 20. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2010 Sb. odpovědnost, nezisková organizace, obecně prospěšný podnik, správní rada, vedení společnosti
  284

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)

  284/1 UPV
  • zamítá
  284/2 VZOB
  • zamítá
  284/3 VHZD
  • zamítá
  Martin Pecina(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) Jiří Bis (VHZD) Jiří Pospíšil (VZOB) 20. schůze č.524  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: boj proti zločinnosti, hospodářský trestný čin, korupce, organizovaný zločin, výslech svědka
  285

  Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu)

  285/1 VZOB
  • zamítá
  Bohuslav Sobotka(poslanec)Ondřej Liška(poslanec)Pavel Kováčik(poslanec)Věra Jakubková(poslanec)Jeroným Tejc(poslanec)Vladimír Dryml (VZOB) 20. schůze č.529  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: poslanec parlamentu, parlament, zájmová skupina, veřejná funkce, neslučitelnost, parlamentní výbor, zpřístupňování informací, politický funkcionář, kontrola komunikace, seznam
  288

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji)

  288/1 VVVK
  • záznam z jednání
  Jiří Liška (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Šneberger (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)Milan Bureš (senátor)Jan Hálek (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Karel Šebek (senátor)Václav Vlček (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Alena Palečková (senátorka)Jaroslav Kubera (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Zdeněk Schwarz (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Richard Svoboda (VVVK) 20. schůze č.539  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: občanská neposlušnost, komunismus, válečný veterán, odškodnění
  289

  Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

  Soňa Paukrtová (zástupce výboru Senátu)Jaromír Jermář (zástupce výboru Senátu)
   20. schůze č.525  - schvaluje
   Podán:
   290

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů

   Jiří Liška (senátor)Václav Vlček (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Jan Nádvorník (senátor)Alexandr Vondra (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)
    20. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    292

    Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv

    292/1 VVVK
    • konstatuje
     
     (VVVK) 20. schůze č.526  - volí
     Podán:
     293

     Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů

      
      20. schůze č.522  - volí
      Podán: