Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 343 - Zákon - kontrola vývozu zboží a technologií
 • 344 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 362 - Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 340 - Zákon o veřejných zakázkách

senátní návrh zákona

 • 270 - Daňové poradenství
 • 303 - Zákon - vypořádání zemědělských družstev
 • 311 - Zákon o pojistném na zdravotním pojištění

mezinárodní smlouva

 • 310 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81 a č. 129
 • 312 - Protokol o přechodných ustanoveních - EU

jiný

 • 304 - Výroční zpráva ÚOHS 2009
 • 354 - Zahraniční operace AČR v letech 2011-2012
 • 358 - Informace stálých delegací
 • 360 - Informace komisí Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
270

Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

270/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
Petr Pakosta (senátor)Jiří Bis (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Karel Korytář (senátor)Josef Řihák (senátor)Adolf Jílek (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jiří Stříteský (VHZD) 24. schůze č.579  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: daňové orgány, daňové právo, profesní komora, poradenství
303

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o vypořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací zemědělských družstev a o změně některých zákonů

303/1 VHZD
 • záznam z jednání
303/2 UPV
 • záznam z jednání
Jiří Liška (senátor)Václav Vlček (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Liana Janáčková (senátor)Jan Nádvorník (senátor)Alexandr Vondra (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)
  Jan Hajda (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 24. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
  304

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009

  304/1 VHZD
  • bere na vědomí
  Petr Rafaj
   Karel Korytář (VHZD) 24. schůze č.598  - bere na vědomí
   Podán:
   310

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství

   310/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   310/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Nenutil (VZSP) Vladimír Dryml (VZOB) 24. schůze č.589  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   311

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

   311/1 VZSP
   • schvaluje
   311/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Petr Pakosta Jiří Oberfalzer Alena Venhodová Pavel Sušický Jiří Šneberger Pavel Čáslava (VZSP) Adolf Jílek (VHZD) 24. schůze č.580  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění
   312

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Protokol o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podepsaný dne 23. června 2010 v Bruselu

   312/1 VEU
   • dává souhlas k ratifikaci
   312/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Luděk Sefzig (VEU) Pavel Lebeda (VZOB) 24. schůze č.571  - schvaluje
   č.572  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro výbory:
   340

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

   340/1 VUZP
   • záznam z jednání
   340/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Kristýna Kočí(poslankyně)Karolína Peake(poslankyně)Václav Vlček (VUZP) Jiří Nedoma (VHZD) 24. schůze č.573  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 423/2010 Sb. veřejná zakázka, vypsání soutěže
   343

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   343/1 VHZD
   • schvaluje
   Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Petr Pakosta (VHZD) 24. schůze č.574  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2010 Sb. vývozní politika, Evropská společenství, Česká republika, nákladní doprava, obchod se zbraněmi, kontrola vývozu, zboží dvojího využití
   344

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

   344/1 VHZD
   • schvaluje
   Ivan Fuksa(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 24. schůze č.578  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2010 Sb. osivo, sadba, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, přibližování legislativy
   354

   Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013

   354/1 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   Alexandr Vondra(ministr obrany)Jiří Dienstbier (VZOB) 24. schůze č.570  - schvaluje
   Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, udržování míru
   358

   Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 7. funkční období

    
    24. schůze č.584  - bere na vědomí
    Podán:
    360

    Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2010

     
     24. schůze č.583  - bere na vědomí
     Podán:
     362

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů

     362/1 VHZD
     • schvaluje
     Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 24. schůze č.587  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2010 Sb. obnovitelné zdroje, obnovitelná energie, solární energie, elektrická energie, cena energie, využití solární energie