Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 8. funkčním období

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 58 - Zákon o návykových látkách

mezinárodní smlouva

 • 7 - Změny úmluvy o velrybářství
 • 23 - Smlouva ČR - Francie - ochrana obyvatelstva
 • 24 - Úmluva o odstranění diskriminace žen
 • 26 - Dohoda o partnerství mezi ES - AKT státy
 • 27 - Dohoda ČR - Srbsko - trestná činnost
 • 28 - Mezinárodní protikorupční akademie
 • 29 - Protokol - program pracovní dovolené ČR - NZ
 • 30 - Dohoda EU - Korea o volném obchodu
 • 31 - Mezinárodní telekomunikační unie

jiný

 • 4 - Zpráva o ŽP v roce 2009
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Zpráva o životním prostředí v roce 2009

4/1 VUZP
 • bere na vědomí
Pavel Drobil(ministr životního prostředí)Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) 7. schůze č.168  - bere na vědomí
Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, přibližování legislativy, ministerská odpovědnost
7

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

7/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
7/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Pavel Drobil(ministr životního prostředí)Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Karel Šebek (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 7. schůze č.169  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, regulace rybolovu, velryba
23

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze

23/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
23/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Radek John(ministr vnitra)Tomáš Kladívko (VZOB) Dagmar Zvěřinová (UPV) 7. schůze č.174  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: humanitární pomoc, veřejná bezpečnost, Francie, Česká republika, pomoc obětem neštěstí, mezinárodní humanitární právo, civilní ochrana
24

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen

24/1 VZOB
 • záznam z jednání
24/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jozef Regec (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 7. schůze č.171  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: antidiskriminační politika, Česká republika, ženská otázka, diskriminace na základě pohlaví
26

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005

26/1 VZOB
 • záznam z jednání
26/2 VEU
 • doporučuje
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Vladimír Dryml (VZOB) Josef Táborský (VEU) 7. schůze č.172  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: země AKP, politika spolupráce, Česká republika, politická spolupráce, hospodářská spolupráce, Evropské společenství, Dohoda z Cotonou
27

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze

27/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
27/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Radek John(ministr vnitra)Tomáš Jirsa (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 7. schůze č.175  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, Česká republika, Republika Srbsko, boj proti zločinnosti, policejní spolupráce, trestná činnost
28

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace, podepsaná za Českou republiku dne 14. prosince 2010 ve Vídni

28/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
28/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Radek John(ministr vnitra)Vladimír Dryml (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 7. schůze č.176  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní organizace, činnost základních institucí, činnost orgánů, Česká republika, trestná činnost, korupce, Mezinárodní protikorupční akademie
29

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaný dne 25. listopadu 2010 v Praze

29/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Tomáš Töpfer (VZOB) 7. schůze č.170  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, pracovník v zahraničí, Nový Zéland, dovolená, pracovní povolení, povolení k pobytu, vízová politika
30

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 6. října 2010

30/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
30/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) Tomáš Töpfer (VZOB) 7. schůze č.166  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, liberalizace obchodu, dohoda o volném obchodu, Jižní Korea, volný pohyb zboží
31

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací základní dokumenty Mezinárodní telekomunikační unie a jejich změny

31/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
31/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Martin Kocourek(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 7. schůze č.167  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: činnost základních institucí, Mezinárodní telekomunikační unie, telekomunikace, telekomunikační politika
58

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

58/1 VZSP
 • schvaluje
58/2 UPV
 • záznam z jednání
Pavel Bém(zástupce skupiny poslanců)Alena Dernerová (VZSP) Václav Vlček (UPV) 7. schůze č.165  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 106/2011 Sb. drogová závislost, obchodování s drogami, omamná látka, psychotropní látka