Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 158 - Soudní řád správní
 • 159 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 160 - Zákon o odpadech

senátní návrh zákona

 • 77 - Zákon o sociálních službách
 • 143 - Zákon - zmírňují majetkové křivdy

jiný

 • 1 - Petice za záchranu Kamzíka
 • 84 - Petice zachraňme Šumavu
 • 121 - Žádost vlády k vyslovení předchozího souhlasu s rozhodnutím ER

senátní návrh schválený v PS

 • 157 - Zákon o ČT

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 71 - Zákon o volbách - vrácený PS
 • 72 - Daňové poradenství - vrácený PS
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Petice za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace

1/1 VUZP
 • doporučuje
Milena HamerskáZdeněk PavlíčekJiří Pecháček
  Eva Richtrová (VUZP) 11. schůze č.307  - schvaluje
  č.308  - schvaluje
  Podán:
  71

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

  Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Jiřina Rippelová (zástupce Senátu)11. schůze č.319  - zamítá
  parlamentní volby, preferenční hlasování, konečný volební seznam
  72

  Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

  72/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Petr Pakosta (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Karel Korytář (VHZD) 11. schůze č.320  - schvaluje senátní návrh zákona
  Lhůta pro Senát: daňové orgány, daňové právo, profesní komora, poradenství
  77

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  77/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  Zdeněk Škromach (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Martin Tesařík (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jozef Regec (senátor)Petr Gawlas (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)Jan Hajda (senátor)Ivo Bárek (senátor)Marcel Chládek (senátor)Miloš Janeček (senátor)Pavel Trpák (senátor)Petr Guziana (senátor)Josef Táborský (senátor)Vladimír Dryml (senátor)Milan Štěch (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Otakar Veřovský (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Karel Kapoun (senátor)Karel Korytář (senátor)Jiří Bis (senátor)Miroslav Krejča (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Josef Řihák (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Hana Doupovcová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Miluše Horská (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Jaroslav Doubrava (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Pavel Čáslava (VZSP) 11. schůze č.321  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: hospodářská podpora, sociální pracovník, státní financování, sociální služby
  84

  Petice zachraňme Šumavu

  84/1 VUZP
  • usnesl se
  84/2 VUZP
  • doporučuje
  František Nykles
   Pavel Eybert (VUZP) 11. schůze č.309  - schvaluje
   č.310  - schvaluje
   č.311  - schvaluje
   Podán:
   121

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie

   121/1 UPV
   • vyslovuje souhlas
   121/2 VEU
   • vyslovuje souhlas
   Jan Kubice(ministr vnitra)
    Jiřina Rippelová (UPV) Luděk Sefzig (VEU) 11. schůze č.313  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    143

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Grulicha a dalších, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

    143/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    143/2 VVVK
    • schvaluje
    Tomáš Grulich (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Miloš Janeček (senátor)Otakar Veřovský (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Pavel Eybert (senátor)Václav Vlček (senátor)Petr Bratský (senátor)Alena Palečková (senátorka)Zdeněk Schwarz (senátor)Richard Svoboda (senátor)Petr Pakosta (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Miroslav Škaloud (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Tomáš Töpfer (senátor)Soňa Paukrtová (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 11. schůze č.322  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: Ukrajina, nemovitý majetek, Československo, odškodnění, náhrada škody
    157

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    157/1 VVVK
    • pozměňovací návrhy
    157/2 UPV
    • pozměňovací návrhy
    157/3 SKSP
    • pozměňovací návrhy
    Tomáš Töpfer (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Petr Bratský (VVVK) Alena Gajdůšková (SKSP) Dagmar Zvěřinová (UPV) 11. schůze č.318  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2011 Sb. propagace, televize, rozhlasové vysílání
    158

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    158/1 UPV
    • pozměňovací návrhy
    Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.306  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2011 Sb. soudní řízení, správní právo, region, správní řízení
    159

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

    159/1 VUZP
    • schvaluje
    159/2 UPV
    • schvaluje
    Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Marta Bayerová (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.315  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2011 Sb. veřejná zakázka, soutěžní politika, soutěžní právo, mezinárodní soutěž, podpora podnikání, eurotrh, vypsání soutěže, bezpečnost dodávky
    160

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    160/1 VUZP
    • schvaluje
    160/2 UPV
    • záznam z jednání
    Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2011 Sb. ochrana životního prostředí, nakládání s odpadem, ekologická daň, automobil