Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 178 - Trestní zákoník
 • 180 - Zákon o úsporných opatřeních
 • 181 - Zákon o DPH
 • 182 - Zákon o stavebním spoření
 • 183 - Zákon o zdravotních službách
 • 184 - Zákon o zdravotnické záchranné službě
 • 185 - Zákon o specifických zdravotních službách
 • 186 - Související zákon - zdravotnictví
 • 187 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • 188 - Zakoník práce
 • 189 - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů
 • 190 - Zákon o důchodovém spoření
 • 191 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření
 • 192 - Zákon o důchodovém spoření - související
 • 193 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 194 - Zákon o zaměstnanosti
 • 195 - Zákon o poskytování dávek

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 179 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 163 - Trestní zákoník
 • 199 - Senátní návrh zákona - sociální zabezpečení

mezinárodní smlouva

 • 108 - Změna Úmluvy IMSO
 • 109 - Úmluva IMSO
 • 110 - Dohoda ČR - Argentina o leteckých službách
 • 113 - Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu
 • 115 - Středoevropský funkční blok vzdušného prostoru
 • 116 - Ukončení Dohody CEATS
 • 117 - Dohoda ČR-Ázerbájdžán ochrana investic
 • 144 - Smlouva ČR - Bahrajn - zamezení dvojímu zdanění
 • 153 - Smlouva ČR - Hongkong zamezení dvojímu zdanění
 • 154 - Rámcová úmluva - kontrola tabáku
 • 156 - Smlouva ČR - Kypr - utajované informace
 • 162 - Dohoda - Rada o ochraně utajovaných informací

jiný

 • 85 - Výroční zpráva ČTÚ 2010
 • 111 - Závěrečná doporučení - odstranění diskriminace žen
 • 114 - Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200
 • 122 - Výroční zpráva ÚZSVM 2010
 • 169 - Výroční zpráva ÚSTR 2010
 • 222 - Návrh podrobnějších pravidel doručování senátních tisků
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
85

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010

85/1 VHZD
 • bere na vědomí
85/2 SKSP
 • doporučuje
Pavel Dvořák
  Karel Korytář (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 12. schůze č.373  - bere na vědomí
  Podán:
  108

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace

  108/1 VHZD
  • doporučuje
  108/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek Šmerda(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 12. schůze č.360  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní telekomunikační unie, Česká republika, přistoupení k dohodě, telekomunikace, satelitní přenos, družice
  109

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), ve znění z roku 1999

  109/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  109/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Radek Šmerda(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 12. schůze č.361  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní telekomunikační unie, Česká republika, přistoupení k dohodě, telekomunikace, satelitní přenos, družice
  110

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách

  110/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  110/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Radek Šmerda(ministr dopravy)Jiří Lajtoch (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 12. schůze č.362  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  111

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010

  111/1 VZSP
  • bere na vědomí
  Petr Nečas(předseda vlády)
   Miluše Horská (VZSP) 12. schůze č.327  - schvaluje
   Podán:
   113

   Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

   113/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   113/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Josef Dobeš(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Karel Kapoun (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 12. schůze č.335  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální problém, Česká republika, sport, dopování, tělesná výchova, povzbuzující prostředek
   114

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanoviska vlády k němu

   114/1 VZSP
   • bere na vědomí
   114/2 VZOB
   • doporučuje
   Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Milan Pešák (VZSP) Jozef Regec (VZOB) 12. schůze č.371  - bere na vědomí
   Podán:
   115

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru

   115/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   115/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Radek Šmerda(ministr dopravy)Vítězslav Jonáš (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 12. schůze č.363  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, východní a střední Evropa, Česká republika, vzdušný prostor, letecká kontrola, vzdušná bezpečnost
   116

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)

   116/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   116/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Radek Šmerda(ministr dopravy)Petr Pakosta (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 12. schůze č.364  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Eurocontrol, Česká republika, vzdušný prostor, vzdušná bezpečnost
   117

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku

   117/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   117/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaromír Štětina (VZOB) 12. schůze č.352  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Ázerbájdžán, ochrana investic, podpora investic
   122

   Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2010

   122/1 VHZD
   • bere na vědomí
   Miloslav Vaňek
    Petr Šilar (VHZD) 12. schůze č.375  - bere na vědomí
    144

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011

    144/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    144/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 12. schůze č.353  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    153

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsaná v Praze dne 6. června 2011

    153/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    153/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 12. schůze č.354  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Hongkong, dvojí zdanění, daňová úmluva
    154

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003

    154/1 VZSP
    • dává souhlas k ratifikaci
    154/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Dagmar Terelmešová (VZSP) Tomáš Kladívko (VZOB) 12. schůze č.346  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: zdravotní politika, obchodní omezení, Česká republika, tabák, kouření, tabákový průmysl, kontrola dovozu, zdraví veřejnosti
    156

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011

    156/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Kladívko (VZOB) 12. schůze č.326  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    162

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011

    162/1 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    162/2 UPV
    • dává souhlas k ratifikaci
    Petr Nečas(předseda vlády)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.328  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, zpřístupňování informací, důvěrná informace, omezené šíření informací, ochrana údajů
    163

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

    163/1 UPV
    • zamítá
    163/3 UPV 163/2 VVVK 163/4 VVVK
    Marcel Chládek (senátor)
     Miroslav Antl (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.376  - přikazuje
     vzat zpět navrhovatelem
     Podán: Lhůta pro výbory:
     169

     Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2010

     169/1 UPV
     • bere na vědomí
     169/2 VVVK
     • bere na vědomí
     Naděžda Kavalírová
      Miroslav Nenutil (UPV) Petr Bratský (VVVK) 12. schůze č.357  - bere na vědomí
      Podán:
      178

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

      178/1 UPV
      • schvaluje
      Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.333  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2011 Sb. ochrana životního prostředí, rasový konflikt, uplatňování právních předpisů EU, trestní zákoník, dětská pornografie
      179

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

      179/1 VVVK
      • záznam z jednání
      Jana Drastichová(poslankyně)Dagmar Navrátilová(poslankyně)Marta Semelová(poslankyně)Ivana Levá(poslankyně)Marcel Chládek (VVVK) 12. schůze č.358  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2011 Sb. zkouška, ověřování znalostí
      180

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

      180/1 VZSP
      • záznam z jednání
      Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 12. schůze č.338  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2011 Sb. sociální dávky, náklady na zdraví, podpora v nezaměstnanosti, sociální služby, pojistný nárok, zdravotní pojištění, pracovní nezpůsobilost, rodičovský příspěvek
      181

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      181/1 VHZD
      • zamítá
      Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Pakosta (VHZD) 12. schůze č.337  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2011 Sb. daň z příjmů, státní rozpočet, daň z přidané hodnoty, daňová reforma, sazba DPH
      182

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

      182/1 VHZD
      • pozměňovací návrhy
      Miroslav Kalousek(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.347  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2011 Sb. bytová politika, státní rozpočet, stavební výpomoc, hypotekární úvěr, státní podpora
      183

      Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

      183/1 VZSP
      • zamítá
      183/2 UPV
      • zamítá
      Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Soňa Paukrtová (UPV) 12. schůze č.332  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 372/2011 Sb. zdravotní politika, práva pacienta, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativa, zdravotní péče, zdravotnické zařízení
      184

      Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě

      184/1 VZSP
      • pozměňovací návrhy
      184/2 UPV
      • záznam z jednání
      Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Zdeněk Schwarz (VZSP) Jiřina Rippelová (UPV) 12. schůze č.342  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2011 Sb. převoz nemocných, organizace zdravotnictví, zdravotnická služba, první pomoc
      185

      Návrh zákona o specifických zdravotních službách

      185/1 VZSP
      • zamítá
      185/2 UPV
      • zamítá
      Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Daniela Filipiová (VZSP) Soňa Paukrtová (UPV) 12. schůze č.343  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 373/2011 Sb. zdravotní politika, umělé oplodnění, léčba, chirurgie, náklady na zdraví, práva pacienta, zdravotnická legislativa, transplantace orgánů, lékařské právo, zdravotní péče
      186

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

      186/1 VZSP
      • zamítá
      186/2 UPV
      • zamítá
      Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Radek Sušil (VZSP) Jiřina Rippelová (UPV) 12. schůze č.344  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 375/2011 Sb. sociální zabezpečení, zdravotní politika, zdravotnická legislativa, zdravotnické zařízení
      187

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      187/1 VZSP
      • zamítá
      187/2 UPV
      • zamítá
      Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Petr Guziana (VZSP) Václav Vlček (UPV) 12. schůze č.345  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2011 Sb. zdravotní politika, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní pojištění, zdravotní péče
      188

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      188/1 VZSP
      • pozměňovací návrhy
      188/2 UPV
      • zamítá
      Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Milan Pešák (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 12. schůze č.339  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2011 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, nestandardní pracovní poměr, pracovní doba, zákoník práce, zkušební doba
      189

      Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

      189/1 VZOB
      • schvaluje
      189/2 UPV
      • pozměňovací návrhy
      Jan Kubice(ministr vnitra)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.325  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2011 Sb. veřejná bezpečnost, trestný čin, vězeňský personál, správní kontrola, celník, policie
      190

      Návrh zákona o důchodovém spoření

      190/1 VHZD
      • zamítá
      190/2 UPV
      • zamítá
      190/3 VZSP
      • zamítá
      190/4 VZSP
      • záznam z jednání
      Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Božena Sekaninová (VZSP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.349  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 426/2011 Sb. finanční instituce se zvláštním posláním, důchodce, důchodový plán, penzijní připojištění
      191

      Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření

      191/1 VHZD
      • záznam z jednání
      191/2 UPV
      • zamítá
      191/3 VZSP
      • záznam z jednání
      Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Dagmar Terelmešová (VZSP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.350  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 427/2011 Sb. sociální zabezpečení, finanční instituce se zvláštním posláním, důchodový plán, penzijní připojištění
      192

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

      192/1 VHZD
      • záznam z jednání
      192/2 UPV
      • zamítá
      192/3 VZSP
      • záznam z jednání
      Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Božena Sekaninová (VZSP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.351  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2011 Sb. finanční instituce se zvláštním posláním, důchodce, důchodový plán, penzijní připojištění
      193

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      193/1 VZSP
      • zamítá
      193/2 UPV
      • zamítá
      Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) Jiří Dienstbier (UPV) 12. schůze č.340  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2011 Sb. sociální zabezpečení, životní minimum, sociální dávky, sociální služby
      194

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      194/1 VZSP
      • záznam z jednání
      194/2 UPV
      • zamítá
      Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Milan Pešák (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 12. schůze č.369  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2011 Sb. sociální zabezpečení, trh práce, zdravotně postižený pracovník, zprostředkovatelna práce, boj proti nezaměstnanosti, rekvalifikace, hájené zaměstnání, rovné zacházení
      195

      Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

      195/1 VZSP
      • schvaluje
      Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Radek Sušil (VZSP) 12. schůze č.370  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 329/2011 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený pracovník, zdravotně postižený člověk
      199

      Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

      199/1 VZSP 199/2 UPV Miluše Horská (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Václav Koukal (senátor)Petr Pithart (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Milan Pešák (senátor)Jan Horník (senátor)Petr Gawlas (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Tomáš Grulich (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Jozef Regec (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Jana Juřenčáková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
       Dagmar Terelmešová (VZSP) Dagmar Zvěřinová (UPV) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.379  - přikazuje
       navrhovatel vzal zpět
       Podán: Lhůta pro výbory:
       222

       Návrh podrobnějších pravidel doručování senátních tisků

       Jiřina Rippelová(senátorka)
        12. schůze č.378  - schvaluje
        Podán: