Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 252 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 254 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 268 - Zákon - v souvislosti s reformou dohledu nad FT

senátní návrh zákona

 • 38 - Zákon o zaměstnanosti
 • 197 - Novela JŘ PS PČR
 • 198 - Novela JŘ Senátu PČR
 • 248 - Senátní návrh - zákon o sdružování v pol. stranách

mezinárodní smlouva

 • 167 - Dohoda o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
 • 223 - Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob
 • 225 - Dohoda ČR - Ostrov Man - daňové záležitosti
 • 226 - Dohoda ČR - Guernsey
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
38

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

38/1 VZSP
 • schvaluje
38/2 UPV
 • schvaluje
Milan Štěch (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Miluše Horská (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 15. schůze č.477  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: propuštění, poptávka po zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, odstupné
167

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu

167/1 VZOB Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jiří Pospíšil (VZOB) 15. schůze č.476  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Organizace pro zákaz chemických zbraní, Česká republika, ratifikace dohody, chemická zbraň
197

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

197/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
197/2 SKUCR
Soňa Paukrtová (senátor)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 15. schůze č.479  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora
198

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

198/1 UPV
 • schvaluje
198/2 SKUCR
Soňa Paukrtová (senátor)Jiřina Rippelová (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 15. schůze č.480  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, horní komora
223

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000

223/1 UPV 223/2 VZOB Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 15. schůze č.470  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, zdravotně postižený člověk, ochrana práv a svobod, dospělý, způsobilost k právům
225

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011

225/1 VHZD 225/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Adolf Jílek (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 15. schůze č.474  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: daň, Česká republika, daňová kontrola, ostrov Man, výměna informací
226

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsaná v Londýně dne 15. září 2011

226/1 VHZD 226/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 15. schůze č.475  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
248

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

248/1 UPV 248/4 UPV 248/2 VHZD 248/3 VUZP 248/5 VHZD 248/6 VUZP Jiří Dienstbier (senátor)Milan Štěch (senátor)Jiřina Rippelová (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Václav Koukal (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Pithart (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Alena Gajdůšková (senátorka)Miroslav Nenutil (UPV) Josef Řihák (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) 15. schůze č.481  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: volby, financování strany, volební kampaň, volební výdaje, financování voleb
252

Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

252/1 VHZD 252/2 VUZP Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 15. schůze č.471  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2012 Sb. alternativní energie, zdroje energie, obnovitelné zdroje, obnovitelná energie, podpůrná cena, státní podpora, využití solární energie
254

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

254/1 VUZP 254/2 UPV Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) Miloš Malý (UPV) 15. schůze č.472  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2012 Sb. environmentální politika, vliv na životní prostředí, přibližování legislativy, prevence environmentálních rizik
268

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

268/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 15. schůze č.473  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2012 Sb. banka, úvěrová instituce, kapitálový trh, bankovní dohled, spořitelna, dohled nad trhem