Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
25. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 391 - Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
 • 396 - Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 • 397 - Ochrana hospodářské soutěže
 • 398 - Insolvenční zákon
 • 399 - Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 401 - Pojistné na důchodové spoření
 • 402 - Pojistné na důchodové spoření - související

senátní návrh zákona

 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

mezinárodní smlouva

 • 340 - Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

jiný

 • 341 - Výroční zpráva ČTÚ 2011
 • 363 - Zpráva o EU v roce 2011
 • 369 - Národní program reforem
 • 387 - Zpráva ČNB za rok 2011
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
340

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010)

340/1 UPV 340/2 VZOB Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 25. schůze č.715  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestní odpovědnost, trestný čin, Česká republika, boj proti zločinu, mezinárodní spolupráce, vydání, trestní stíhání
341

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011

341/1 VHZD 341/2 SKSP Pavel Dvořák
  Karel Korytář (VHZD) Adolf Jílek (SKSP) 25. schůze č.725  - bere na vědomí
  Podán:
  363

  Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2011

  363/1 VEU Petr Nečas(předseda vlády)
   Luděk Sefzig (VEU) 25. schůze č.720  - bere na vědomí
   Podán:
   364

   Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

   364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
    Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
    odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
    Podán:
    369

    Národní program reforem České republiky 2012

    369/1 VHZD 369/2 UPV 369/3 VVVK 369/4 VEU Petr Nečas(předseda vlády)
     Jan Hajda (VHZD) Luděk Sefzig (VEU) Jiřina Rippelová (UPV) Marcel Chládek (VVVK) 25. schůze č.721  - schvaluje
     Podán:
     387

     Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2011

     387/1 VHZD Miroslav SingerAdolf Jílek (VHZD) 25. schůze č.717  - bere na vědomí
     Podán: finanční trh, banka, kapitálový trh, bankovní dohled, správní dohled, centrální banka, zpráva o činnosti, dohled nad trhem
     391

     Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

     391/1 VHZD 391/2 UPV 391/3 VVVK Alena Hanáková(ministr kultury)Jan Hajda (VHZD) Marcel Chládek (VVVK) Jiří Dienstbier (UPV) 25. schůze č.713  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2012 Sb. převod vlastnictví, veřejný majetek, církev, odškodnění, vztah mezi církví a státem
     396

     Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

     396/1 VHZD 396/2 UPV 396/3 VUZP Miroslav KalousekPetr Pakosta (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Dagmar Zvěřinová (UPV) 25. schůze č.727  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: daňový systém, veřejný dluh, vybírání daní, daňová kontrola, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu, snižování dluhu, pohledávka
     397

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

     397/1 VHZD 397/2 UPV Petr Nečas(předseda vlády)Jiří Lajtoch (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 25. schůze č.718  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2012 Sb. omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, kontrola restriktivních praktik, právo EU - vnitrostátní právo
     398

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

     398/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 25. schůze č.714  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 334/2012 Sb. soutěžní politika, soutěžní právo, konkurz, podnikatel, solventnost, podnikavost, zadluženost, pohledávka, dluh
     399

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     399/1 VHZD 399/2 UPV 399/3 VUZP Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 25. schůze č.728  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2012 Sb. daň z příjmů, rozpočtová politika, finance místních úřadů, obec, místní daň, územní samospráva, obecní rozpočet
     401

     Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření

     401/1 VHZD 401/2 UPV 401/3 VZSP Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Pavel Čáslava (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 25. schůze č.730  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 397/2012 Sb. sociální zabezpečení, finanční instituce se zvláštním posláním, úspory, důchodový plán, pojistné, penzijní připojištění
     402

     Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

     402/1 VHZD 402/2 UPV 402/3 VZSP Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Pavel Čáslava (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 25. schůze č.731  - zamítá
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 399/2012 Sb. sociální zabezpečení, finanční instituce se zvláštním posláním, úspory, důchodový plán, pojistné, penzijní připojištění
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky