Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 442 - Daňový balíček

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 443 - Pozemkový fond ČR

senátní návrh zákona

 • 432 - Zákoník práce - senátní
 • 440 - Zrušení karty sociálních systému - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 408 - Mezinárodní telekomunikační unie
 • 409 - Smlouva ČR Maďarsko utajované skutečnosti
 • 410 - Úmluva OSN proti korupci
 • 411 - Úmluva proti korupci úředníků ES
 • 412 - Ochrana fin. zájmů ES
 • 413 - Smlouva ČR Panama - dvojí zdanění

jiný

 • 1 - Návrhy na členy ÚSTR
 • 2 - Pravidla hospodaření SK - 2013
 • 407 - Petice za zachování oddělení v Nemocnici Brandýs nad Labem

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 449 - Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

 
  2. schůze č.29  - volí
  č.36  - volí
  Podán:
  2

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2013

   
   2. schůze č.46  - schvaluje
   Podán:
   407

   Petice "Za zachování interního, chirurgického, gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Brandýs nad Labem"

   407/1 VVVK Petr Fic
    Marcel Chládek (VVVK) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
    408

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010

    408/1 VHZD 408/2 VZOB Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)
     Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 2. schůze č.25  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory:
     409

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012

     409/1 VZOB Petr Nečas(předseda vlády)
      Tomáš Jirsa (VZOB) 2. schůze č.28  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      410

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)

      410/1 UPV 410/2 VZOB Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 2. schůze č.41  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: OSN, Česká republika, boj proti zločinnosti, ratifikace dohody, hospodářský trestný čin, korupce
      411

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997)

      411/1 UPV 411/2 VZOB Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 2. schůze č.42  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Česká republika, ratifikace dohody, evropský úředník, hospodářský trestný čin, korupce
      412

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)

      412/1 UPV 412/2 VZOB Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miloš Malý (UPV) Jaroslav Sykáček (VZOB) 2. schůze č.43  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: financování EU, Evropská unie, Česká republika, ratifikace dohody, finanční nástroj EU
      413

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012

      413/1 VHZD 413/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 2. schůze č.35  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory: Panama, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
      432

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Miloše Vystrčila a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

      432/1 VZSP Miloš Vystrčil (senátor)Vítězslav Jonáš (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)Petr Vícha (senátor)Božena Sekaninová (VZSP) 2. schůze č.47  - schvaluje senátní návrh zákona
      Podán: Lhůta pro výbory: pracovní právo, zákoník práce, pracovní poměr na dobu určitou
      440

      Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů

      440/1 VZSP 440/2 VUZP 440/3 UPV Božena Sekaninová (senátorka)Zdeněk Škromach (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Alena Gajdůšková (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Jaroslav Doubrava (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jozef Regec (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Martin Tesařík (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jan Hajda (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miloš Janeček (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Pavel Trpák (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Miroslav Antl (senátor)Radek Sušil (senátor)Marcel Chládek (senátor)Josef Táborský (senátor)Vladimír Dryml (senátor)Karel Kapoun (senátor)Karel Korytář (senátor)Jiří Bis (senátor)Josef Řihák (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Miloš Malý (senátor)Milan Štěch (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaroslav Palas (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)Petr Guziana (VZSP) Radko Martínek (VUZP) (UPV) 2. schůze č.44  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, sociální služby, elektronické peníze
      442

      Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

      442/1 VHZD 442/2 UPV 442/3 VUZP Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 2. schůze č.32  - zamítá
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2012 Sb. daňový systém, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, vybírání daní, daň z příjmu fyzických osob, všeobecné zdravotní pojištění, daň z převodu nemovitosti, snižování dluhu
      443

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

      443/1 VHZD 443/2 UPV Pavol Lukša(zástupce skupiny poslanců)Josef Řihák (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 2. schůze č.40  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 462/2012 Sb. veřejné finance, regionální zemědělská politika, rozvoj venkova, integrovaný program rozvoje
      449

      Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

      449/1 UPV Jiří Dienstbier (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Miroslav Nenutil (UPV) 2. schůze č.45  - vrácen výborům k novému projednání
      Podán: Lhůta pro Senát: volby, financování strany, volební kampaň, volební výdaje, financování voleb