Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 13 - Zákon o finanční kontrole
 • 14 - Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 15 - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
 • 19 - Zákon o obětech trestných činů
 • 20 - Zákon o integrované prevenci
 • 21 - Zákon o léčivech
 • 22 - Transplantační zákon
 • 24 - Zákon - užívání bytů, nebytových prostor v domě s byty

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 16 - Zákon o léčivech
 • 17 - Zákon o obecně prospěšných společnostech
 • 18 - Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • 23 - Zákon o vysokých školách
 • 25 - Zákon o zdravotních službách
 • 26 - Zákon o specifických zdravotních službách

senátní návrh zákona

 • 5 - Školský zákon - senátní
 • 34 - Regulace reklamy - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
 • 392 - Zákon o ochraně zemědělského půdního - senátní návrh
 • 404 - Novela volebního zákona - senátní návrh
 • 406 - Zákon o matrikách - senátní
 • 440 - Zrušení karty sociálních systému - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 416 - Protokol ČR Švýcarsko - dvojí zdanění
 • 431 - Dohoda o partnerství EU - Irák
 • 437 - Česko-polské hranice
 • 444 - Společný letecký prostor - Dohoda EU-Moldávie

jiný

 • 29 - Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
 • 32 - Předchozí souhlas - otevření historických archivů EHS, Euratom
 • 435 - Petice nemocnice v Roudnici

ústavní zákon

 • 400 - Novela Ústavy - NKÚ
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
5

Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

5/1 VVVK Marcel Chládek(senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jaromír JermářJaromír Jermář (VVVK) 4. schůze č.79  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: zkouška, školní vzdělávání, počítač, připuštění ke zkoušce, periferní jednotka
13

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

13/1 VHZD 13/2 UPV 13/3 VVVK 13/4 VUZP Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) Miroslav Škaloud (UPV) Marcel Chládek (VVVK) 4. schůze č.75  - zamítá
Tento zákon nebyl po zamítnutí Senátem v PS projednán.
Podán: Lhůta pro Senát: veřejné finance, veřejná správa, financování EU, účetnictví veřejných institucí, státní financování, koordinace financování, finanční kontrola
14

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

14/1 VHZD 14/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Miloš Malý (UPV) 4. schůze č.76  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 43/2013 Sb. spotřeba, spotřební úvěr, ochrana spotřebitele, právo na informace, úrok, nákup na úvěr
15

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

15/1 UPV 15/2 VUZP 15/3 SKSP Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) Jiří Oberfalzer (SKSP) Miloš Vystrčil (VUZP) 4. schůze č.61  - zamítá
č.62  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: veřejné finance, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
16

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

16/1 VZSP 16/2 UPV 16/3 VHZD Pavel Bém(zástupce skupiny poslanců)Alena Dernerová (VZSP) Jan Veleba (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.54  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2013 Sb. farmaceutický výrobek, konopí, zdraví veřejnosti, omamná látka, kontrola léčiv
17

Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

17/1 UPV 17/2 VUZP Lenka Kohoutová(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Nenutil (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 4. schůze č.55  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 68/2013 Sb. nezisková organizace, občanskoprávní sdružení, veřejně prospěšná služba, správa instituce
18

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

18/1 VVVK Ivan Ohlídal(zástupce skupiny poslanců)Eva Syková (VVVK) 4. schůze č.69  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2013 Sb. politika výzkumu, výzkum a vývoj, správní kontrola
19

Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

19/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.63  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 45/2013 Sb. trestný čin, oběť, právní spolupráce, přibližování legislativy, uplatňování právních předpisů EU, trestný čin proti osobám, pomoc obětem trestné činnosti
20

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

20/1 VUZP 20/2 VHZD Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) Jiří Bis (VHZD) 4. schůze č.92  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 69/2013 Sb. opatření na kontrolu znečištění, nebezpečná látka, prevence znečištění, kontrola znečištění, obchodovatelné emisní povolení, prevence environmentálních rizik, seznam
21

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

21/1 VZSP 21/2 UPV Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Miroslav Antl (UPV) 4. schůze č.85  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 70/2013 Sb. farmaceutický průmysl, zdraví zvířat, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, zdraví veřejnosti, kontrola léčiv, veterinární lék
22

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

22/1 VZSP Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Miloš Janeček (VZSP) 4. schůze č.86  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 44/2013 Sb. lékařství, práva pacienta, právo na fyzickou integritu, bioetika, transplantace orgánů
23

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

23/1 VVVK Anna Putnová(poslankyně)Petr Gazdík(poslanec)Marcel Chládek (VVVK) 4. schůze č.70  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2013 Sb. vysokoškolské vzdělání, sociální dávky, student, ochrana matky a dítěte, mateřský příspěvek, mateřství
24

Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

24/1 VUZP 24/2 UPV Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Eva Richtrová (VUZP) Miloš Malý (UPV) 4. schůze č.56  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2013 Sb. pronájem nemovitosti, bydlení, družstevní dům, poskytování služeb, služby, služby obyvatelstvu, placené služby
25

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

25/1 VZSP 25/2 UPV Leoš Heger(zástupce skupiny poslanců)Jan Žaloudík (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 4. schůze č.87  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2013 Sb. zdravotnická služba, stanovisko, nezletilost, dítě, zdravotní péče, nemocniční zařízení, zdravotnické zařízení, ošetřovatelská péče, způsobilost k právním úkonům
26

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

26/1 VZSP Jan Chvojka(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) 4. schůze č.71  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2013 Sb. zdravotně postižený pracovník, poptávka po zaměstnání, pracovní nezpůsobilost
29

Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

29/1 VVVK Tomáš Kladívko(zástupce komise Senátu)
  Marcel Chládek (VVVK) 4. schůze č.59  - volí
  Podán:
  32

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti

  32/1 VEU Jan Kubice(ministr vnitra)
   Miroslav Krejča (VEU) 4. schůze č.74  - schvaluje
   Podán:
   34

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

   34/1 VHZD 34/5 VHZD 34/2 VUZP 34/3 VVVK 34/4 VUZP 34/6 VVVK Jiří Oberfalzer (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Jiří LajtochJiří Lajtoch (VHZD) Petr Bratský (SKSP) Jiří Šesták (VVVK) Petr Vícha (VUZP) 4. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.96  - přikazuje
    Senátor Oberfalzer vzal senátní návrh zákona zpět.
    Podán: Lhůta pro výbory:
    364

    Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

    364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
     Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 4. schůze č.80  - odročuje jednání
     odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
     Podán:
     392

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Veroniky Vrecionové a dalších, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

     392/1 VHZD 392/2 UPV 392/3 VUZP Veronika Vrecionová (senátorka)Jiří Bis (senátor)Pavel Eybert (senátor)Adolf Jílek (senátor)Miloš Malý (senátor)Petr Pakosta (senátor)Petr Šilar (VHZD) Martin Tesařík (VUZP) Miroslav Škaloud (UPV) 4. schůze č.81  - schvaluje senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory: inženýrské stavitelství, ochrana půdy, zemědělská půda, zemědělská daň, služba ve veřejném zájmu
     400

     Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

     400/1 UPV 400/2 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 4. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: ústava, ústavní právo, kontrolní moc, kontrolní úřad
     404

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

     404/1 UPV Jiří Dienstbier (senátor)
      Miroslav Nenutil (UPV) 4. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
      406

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody a dalších, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      406/1 VUZP 406/2 UPV Richard Svoboda (senátor)Pavel Čáslava (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Daniela Filipiová (senátorka)Karel Šebek (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Luděk Sefzig (senátor)
       Marta Bayerová (VUZP) Jaroslav Kubera (UPV) 4. schůze č.95  - zamítá senátní návrh zákona
       Podán: Lhůta pro výbory:
       416

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací "Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995", který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012

       416/1 VHZD 416/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Sykáček (VZOB) 4. schůze č.77  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       431

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu

       431/1 VZOB Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)
        Tomáš Kladívko (VZOB) 4. schůze č.78  - dává souhlas k ratifikaci
        Podán: Lhůta pro výbory:
        435

        Petice "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!"

        435/1 VVVK Václav KejřMartin ČechoZuzana Penglová
         Marcel Chládek (VVVK) 4. schůze č.84  - schvaluje
         Podán:
         437

         Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995

         437/1 UPV 437/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Miloš Malý (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.72  - dává souhlas k ratifikaci
         Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Polsko, hranice
         440

         Návrh senátního návrhu zákona senátorů Boženy Sekaninové, Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se zrušuje karta sociálních systémů

         440/1 VZSP 440/2 VUZP 440/3 UPV Božena Sekaninová (senátorka)Zdeněk Škromach (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Alena Gajdůšková (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Jaroslav Doubrava (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jozef Regec (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Martin Tesařík (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jan Hajda (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miloš Janeček (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Pavel Trpák (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Miroslav Antl (senátor)Radek Sušil (senátor)Marcel Chládek (senátor)Josef Táborský (senátor)Vladimír Dryml (senátor)Karel Kapoun (senátor)Karel Korytář (senátor)Jiří Bis (senátor)Josef Řihák (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Miloš Malý (senátor)Milan Štěch (senátor)Petr Vícha (senátor)Jaroslav Palas (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)Petr Guziana (VZSP) Radko Martínek (VUZP) (UPV) 4. schůze č.97  - schvaluje senátní návrh zákona
         Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, sociální služby, elektronické peníze
         444

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou

         444/1 VHZD 444/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)
          Petr Bratský (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 4. schůze č.91  - dává souhlas k ratifikaci
          Podán: Lhůta pro výbory: