Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 86 - Zákon o střelných zbraních
  • 87 - Zákon o státním občanství ČR
  • 88 - Zákon o nakládání s těžebním odpadem
  • 94 - Zákon o odpadech
  • 95 - Soudní poplatky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
86

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

86/1 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Jaroslav Sykáček (VZOB) 10. schůze č.206  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2013 Sb. osobní zbraň, obchod se zbraněmi, nedovolený obchod, střelná zbraň a střelivo, seznam, evidence obyvatelstva
87

Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

87/1 VZOB 87/2 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)František Bublan (VZOB) Tomio Okamura (UPV) 10. schůze č.207  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2013 Sb. potomek, Česká republika, státní občanství, udělení občanství
88

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

88/1 VHZD 88/2 VUZP Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 10. schůze č.212  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2013 Sb. odpad, těžební průmysl, nakládání s odpadem, těžba rud, přibližování legislativy, skladování odpadu, rašelina
94

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

94/1 VUZP Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) 10. schůze č.209  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2013 Sb. odpad, ochrana životního prostředí, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, elektronický odpad
95

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

95/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)(UPV) 10. schůze č.211  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2013 Sb. soudní řízení, trestní řízení, náklady řízení, ceník