Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 98 - Zákon o zmírnění následků majetkových křivd
 • 100 - Zákon o státním podniku
 • 103 - Zákon o zajištění půjčky ČNB pro MMF
 • 104 - Zákon o ověřování střelných zbraní
 • 111 - Zákon o uvádění dřeva na trh
 • 112 - Zákon o České národní bance
 • 113 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 114 - Zákon o finančních konglomerátech
 • 116 - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
 • 118 - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 121 - Zákon o podmínkách provozu vozidel
 • 122 - Zákon o investičních společnostech
 • 123 - Zákon - v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech
 • 124 - Katastrální zákon
 • 125 - Zákon - v souvislosti s přijetím katastrálního zákona

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 99 - Zákon o poštovních službách
 • 101 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 102 - Zákon o loteriích
 • 115 - Zákon o pojišťování a financování vývozu
 • 117 - Zákon o platu
 • 119 - Zákon o silničním provozu
 • 120 - Zákon o pohonných hmotách

senátní návrh zákona

 • 57 - Zákon o prodejní době
 • 61 - Zákon - změna výplaty sociálních dávek
 • 96 - Zákon o volbách- senátní

mezinárodní smlouva

 • 58 - Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní
 • 59 - Protokol proti pašování přistěhovalců
 • 66 - Smlouva ČR - Lucembursko - dvojí zdanění
 • 89 - Protokol o obavách irského lidu - Lisabonská smlouva

jiný

 • 63 - Výroční zpráva NKÚ 2012
 • 64 - Výroční zpráva ÚZSVM 2012
 • 85 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2012
 • 93 - Konvergenční program - duben 2013
 • 97 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 110 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 127 - Návrhy kandidátů - inspektor ÚOOÚ
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
57

Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

57/1 VHZD 57/2 VZSP 57/3 VUZP 57/4 UPV František Bublan (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Karel Kapoun (senátor)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Jozef Regec (senátor)Milan Štěch (senátor)Josef Táborský (senátor)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Jan HajdaJan Hajda (VHZD) Dagmar Terelmešová (VZSP) Tomio Okamura (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 11. schůze č.256  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: otevírací doba, maloobchod, velkoobchod, státní svátek
58

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000

58/1 UPV 58/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)
  Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 11. schůze č.247  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  59

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002

  59/1 UPV 59/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)
   Miroslav Antl (UPV) Pavel Trpák (VZOB) 11. schůze č.248  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   61

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek

   61/1 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Radek Sušil (senátor)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jozef Regec (senátor)Eliška Wagnerová (senátorka)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Jan Hajda (senátor)Martin Tesařík (senátor)Pavel Trpák (senátor)Petr Guziana (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Jiří Bis (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Jan Veleba (senátor)Tomio Okamura (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Daniela FilipiováDaniela Filipiová (VZSP) 11. schůze č.257  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, sociální dávky
   63

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012

   63/1 VHZD 63/2 UPV Miloslav Kala
    Jan Veleba (VHZD) Lubomír Franc (UPV) 11. schůze č.258  - bere na vědomí
    Podán:
    64

    Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012

    64/1 VHZD Miroslav Vaněk
     Leopold Sulovský (VHZD) 11. schůze č.260  - bere na vědomí
     Podán:
     66

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013

     66/1 VHZD 66/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 11. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lucembursko, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
     85

     Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012

     85/1 UPV 85/2 VHZD 85/3 VVVK Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
      Miroslav Antl (UPV) Karel Korytář (VHZD) Jiří Čunek (VVVK) 11. schůze č.262  - bere na vědomí
      Podán:
      89

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

      89/1 VZOB 89/2 VEU 89/3 SKUCR Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)
       Tomáš Jirsa (VZOB) Tomáš Grulich (VEU) Eliška Wagnerová (SKUCR) 11. schůze č.246  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       93

       Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013

       93/1 VHZD 93/2 VEU Miroslav Kalousek(ministr financí)
        Jan Hajda (VHZD) Josef Táborský (VEU) 11. schůze č.243  - schvaluje
        Podán:
        96

        Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Eliška Wagnerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Čunek (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jaromír Štětina (senátor)Jan Horník (senátor)František Bublan (senátor)Miroslav Krejča (senátor)
         zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil11. schůze č.255  - zamítá senátní návrh zákona
         Podán:
         97

         Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu

         97/1 UPV 97/3 UPV 97/4 UPV 97/5 UPV 97/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
          Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Berka (VVVK) 11. schůze č.218  - volí
          č.219  - volí
          č.220  - volí
          Podán:
          98

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů

          98/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 11. schůze č.227  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2013 Sb. převod vlastnictví, privatizace, soukromý majetek, odškodnění
          99

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

          99/1 VHZD 99/2 VUZP Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) 11. schůze č.232  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2013 Sb. spoje, přibližování legislativy, poštovní služba
          100

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

          100/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 11. schůze č.222  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2013 Sb. plnění rozpočtu, státní rozpočet, zisk, provozní výsledek, veřejné vlastnictví, výrobní přebytek
          101

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

          101/1 VHZD 101/2 UPV 101/3 SKSP Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.233  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2013 Sb. obchodní smlouva, dohoda o službách, ukládání a vyhledávání informací, internet, elektronický obchod, poskytovatel internetových služeb, elektronická správa dokumentů
          102

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

          102/1 VHZD 102/2 VUZP Pavel Svoboda(poslanec)Jan Smutný(poslanec)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) 11. schůze č.234  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2013 Sb. daň z příjmů, hra, hazardní hry
          103

          Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

          103/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 11. schůze č.225  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2013 Sb.
          104

          Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

          104/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) 11. schůze č.221  - schvaluje návrh zákona
          Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2013 Sb. veřejná bezpečnost, kontrola zbrojení, bezpečnost výrobku, osobní zbraň, označení kvality, střelná zbraň a střelivo
          110

          Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

          Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)Jaroslav Zeman(zástupce výboru Senátu)
           11. schůze č.264  - schvaluje
           Podán:
           111

           Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

           111/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 11. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2013 Sb. trh, obchodní politika, obchodní pravidla, kontrola dovozu, produkce dřeva, výrobky ze dřeva, kontrola vývozu, dohled nad trhem
           112

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

           112/1 VHZD 112/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 11. schůze č.224  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2013 Sb. bankovnictví, banka, bankovní dohled, centrální banka
           113

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

           113/1 VZSP Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) 11. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2013 Sb. zdravotní politika, zdraví zvířat, hygiena výživy, prevence nemocí, zdraví veřejnosti, užitková voda, pitná voda, veřejná hygiena, kosmetický přípravek
           114

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

           114/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) 11. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2013 Sb. finanční instituce, finanční trh, bankovní dohled, finanční kontrola, rizikový kapitál
           115

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

           115/1 VHZD Helena Langšádlová(zástupce skupiny poslanců)Leopold Sulovský (VHZD) 11. schůze č.239  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2013 Sb. vývoz, pojištění vývozních úvěrů, financování vývozu, státní podpora, podpora vývozu, vývozní úvěr
           116

           Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

           116/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 11. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2013 Sb.
           117

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

           117/1 UPV 117/2 VHZD Marek Benda(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Petr Bratský (VHZD) 11. schůze č.240  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2013 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, finanční příjem členů parlamentu, mzda, měsíční mzda, vězeňský režim, výkon trestu
           118

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

           118/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 11. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2013 Sb. lesnická politika, osivo, geneticky modifikovaná rostlina, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, pěstování lesů, strom, rozvoj lesnictví, zalesňování, lesní certifikace, udržitelné lesní hospodářství
           119

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

           119/1 VHZD Dagmar Navrátilová(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) 11. schůze č.265  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 233/2013 Sb. lékařský posudek, silniční doprava, toxikologie, alkoholický nápoj, omamná látka, jízdní personál, bezpečnost silničního provozu, policejní kontrola, policejní zadržení
           120

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

           120/1 VHZD Jan Kubata(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 11. schůze č.266  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2013 Sb. daň ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, zkrácení daně, daňový trestný čin, motorové palivo, benzin, dieselová nafta, obchodní licence
           121

           Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

           121/1 VHZD Zbyněk Stanjura(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) 11. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2013 Sb. pozemní doprava, pojištění zákonné odpovědnosti, silniční doprava, technická kontrola, státní poznávací značka, pravidla silničního provozu, motorové vozidlo, silniční provoz
           122

           Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

           122/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 11. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 240/2013 Sb. investiční politika, investiční společnost, kapitálová společnost, podpora investic
           123

           Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

           123/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 11. schůze č.270  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 241/2013 Sb. daň z příjmů, investiční politika, investiční společnost, kapitálová společnost
           124

           Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

           124/1 VHZD 124/2 UPV 124/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.271  - pozměňovací návrhy
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2013 Sb. informační systém, stavba, nemovitý majetek, katastr nemovitostí, parcela
           125

           Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

           125/1 VHZD 125/2 UPV 125/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
           Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2013 Sb. nemovitost, daň z majetku, katastr nemovitostí
           127

           Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů

           Tomáš Kladívko
            11. schůze č.263  - volí
            Podán: