Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 139 - Zákon o místních poplatcích
 • 140 - Zákon o směnárenské činnosti
 • 141 - Zákon o směnárenské činnosti - související
 • 143 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 145 - Zákon o kontrole obchodu s výrobky s omezeným prodejem
 • 148 - Zákon o Vojenské policii
 • 149 - Zákon o výkonu vazby
 • 150 - Zákon o vodovodech a kanalizacích
 • 151 - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 152 - Zákon o prekursorech drog
 • 153 - Zákon o návykových látkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 142 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 144 - Zákon o státní sociální podpoře

senátní návrh zákona

 • 137 - Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní

jiný

 • 91 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012
 • 136 - Žádost prezidenta - ústavní soudce

senátní návrh schválený v PS

 • 147 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
91

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012

91/1 VHZD 91/2 SKSP Jaromír Novák
  Karel Korytář (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 12. schůze č.309  - bere na vědomí
  Podán:
  136

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)

  136/1 UPV 136/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Miroslav Antl (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   137

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

   Libor Michálek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Tomio Okamura (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Miluše Horská (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl12. schůze č.307  - vrací navrhovateli k dopracování
    Podán:
    139

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    139/1 VHZD 139/2 UPV 139/3 VUZP Jan Fischer(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.279  - zamítá
    Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
    Podán: Lhůta pro Senát: daňový poplatník, místní orgány státní správy, místní daň, důchodový plán
    140

    Návrh zákona o směnárenské činnosti

    140/1 VHZD 140/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.284  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2013 Sb. peněžní trh, devizová politika, hodnota obchodu, směnečné právo, bankovní politika, peníze, směnný kurz, směnitelnost měny, zahraniční měna, směnné relace, pohyblivý kurz
    141

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

    141/1 VHZD 141/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2013 Sb. peněžní trh, devizová politika, směnečné právo, bankovní politika, peníze, směnitelnost měny, zahraniční měna, směnné relace
    142

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

    142/1 VHZD 142/2 UPV 142/3 VUZP Petr Bendl(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 12. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2013 Sb. veřejná správa, zemědělská nemovitost, nabytí vlastnictví, zemědělsky využívaná půda
    143

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

    143/1 VZSP 143/2 UPV František Koníček(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 12. schůze č.305  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2013 Sb. sociální zabezpečení, Slovensko, Česká republika, důchodce, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, cizí státní občan, důchodový plán
    144

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

    144/1 VZSP 144/2 VVVK Vlasta Bohdalová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Marcel Chládek (VVVK) 12. schůze č.287  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2013 Sb. sociální zabezpečení, střední vzdělání, vyživovaná osoba, důchodový plán, student
    145

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

    145/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2013 Sb. zahraniční politika, třetí země, tranzit, dovozní omezení, vývozní omezení, mezinárodní úmluva OSN, uplatňování právních předpisů EU, nedovolený obchod, střelná zbraň a střelivo
    147

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    147/1 VHZD Veronika Vrecionová(zástupce Senátu)Petr Šilar (VHZD) 12. schůze č.302  - pozměňovací návrhy
    Projednávání návrhu zákona bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.
    Podán: Lhůta pro Senát: inženýrské stavitelství, ochrana půdy, zemědělská půda, zemědělská daň, služba ve veřejném zájmu
    148

    Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

    148/1 VZOB Vlastimil Picek(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 12. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2013 Sb. armáda, polovojenské síly, policie
    149

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    149/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2013 Sb. vězeňský režim, nápravně výchovné zařízení, právo na spravedlnost, výkon trestu, vazba, zadržení
    150

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

    150/1 VHZD 150/2 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Veronika Vrecionová (VHZD) Eva Richtrová (VUZP) 12. schůze č.276  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2013 Sb. vodohospodářské stavby, doprava potrubím, znečišťování vody, odpadní voda, ochrana vod, voda, vodní hospodářství, rozvod vody, pitná voda, úprava vody, spotřeba vody
    151

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    151/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 12. schůze č.277  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2013 Sb. zemědělská výrobní politika, rostlinolékařská legislativa, zemědělské poradenství, správní dohled, uplatňování právních předpisů EU, ochrana rostlin, správní kontrola, testování, agrární sektor
    152

    Návrh zákona o prekursorech drog

    152/1 VZSP Martin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.303  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 272/2013 Sb. drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, obchodování s drogami, omamná látka, lék, psychotropní látka
    153

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    153/1 VZSP Matrtin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2013 Sb. povolení k prodeji, toxikologie, drogová závislost, farmaceutická legislativa, Program OSN pro mezinárodní kontrolu drog, obchodování s drogami, omamná látka, nedovolený obchod, psychotropní látka