Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 159 - Tiskový zákon
 • 161 - Insolvenční zákon
 • 162 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 163 - Zákon o povinném značení lihu
 • 164 - Zákon o povinném značení lihu - související zákony
 • 165 - Živnostenský zákon
 • 166 - Zákon o veřejných rejstřících
 • 167 - Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
 • 168 - Zákon o převodu vlastnického práva
 • 169 - Zákon o matrikách
 • 170 - Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 171 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 172 - Zákon o sociálních službách
 • 173 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
 • 174 - Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • 175 - Občanský soudní řád
 • 176 - Zákon o změně daňových zákonů

senátní návrh zákona

 • 126 - Novela zákona o JŘ Senátu
 • 157 - Novela trestního řádu - senátní

mezinárodní smlouva

 • 90 - Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

senátní návrh schválený v PS

 • 160 - Zákon o zrušení karty sociálních systémů
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
90

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

90/1 VVVK 90/2 VZOB Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Karel Kapoun (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 13. schůze č.333  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: sociální problém, Česká republika, sport, dopování, mezinárodní úmluva, tělesná výchova, povzbuzující prostředek
126

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

126/1 UPV 126/10 UPV 126/2 MIV 126/3 VUZP 126/4 VZOB 126/5 VZSP 126/6 VVVK 126/7 VEU 126/8 VHZD 126/9 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Janeček (VZSP) (VEU) Martin Tesařík (VUZP) Dagmar Terelmešová (MIV) Jozef Regec (VZOB) Milan Pešák (VVVK) 13. schůze č.338  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora, horní komora
157

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

157/1 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)Miroslav Antl (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil(UPV) 13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.339  - přikazuje
  K tomuto návrhu senátního návrhu zákona nebylo ve II. čtení přijato usnesení.
  Podán: Lhůta pro výbory:
  159

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  159/1 VVVK 159/2 SKSP Jiří Balvín(ministr kultury)Hana Doupovcová (VVVK) Petr Bratský (SKSP) 13. schůze č.337  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2013 Sb. dokument, informace, periodikum, územní samospráva, vydávání, rozšiřování informací, adresné rozšiřování informací
  160

  Návrh zákona, o zrušení karty sociálních systémů

  160/1 VZSP Božena Sekaninová(zástupce Senátu)Milada Emmerová (VZSP) 13. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 306/2013 Sb. sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, sociální dávky, sociální služby, elektronické peníze
  161

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

  161/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.327  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2013 Sb. soudní řízení, konkurz, solventnost, finanční ztráta, dluh
  162

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013

  162/1 VHZD Jan Fischer(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) 13. schůze č.312  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2013 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu, zadluženost
  163

  Návrh zákona o povinném značení lihu

  163/1 VHZD Jan Fischer(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 13. schůze č.313  - schvaluje návrh zákona
  č.314  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2013 Sb. ochrana spotřebitele, značení zboží nálepkami, alkoholický nápoj, chemický alkohol, označení výrobku, destiláty
  164

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

  164/1 VHZD Jan Fischer(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 13. schůze č.315  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2013 Sb. celní právo, označení původu, řízení jakosti průmyslových výrobků, ochrana spotřebitele, značení zboží nálepkami, alkoholický nápoj, chemický alkohol, označení výrobku
  165

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  165/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Lajtoch (VHZD) 13. schůze č.334  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2013 Sb. průmysl nápojů, ochrana spotřebitele, alkoholický nápoj, chemický alkohol, živnost, živnostník, hospodářský trestný čin, nedovolený obchod, destiláty, dohled nad trhem
  166

  Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

  166/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.328  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2013 Sb. právnická osoba, podnikatel, obchodní rejstřík, fyzická osoba, seznam
  167

  Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

  167/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 13. schůze č.329  - zamítá
  Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
  Podán: Lhůta pro Senát: právnická osoba, veřejně prospěšná služba, služba ve veřejném zájmu
  168

  Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

  168/1 UPV 168/2 VUZP František Lukl(ministr pro místní rozvoj)Miloš Malý (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 13. schůze č.326  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2013 Sb. vlastnictví, bydlení, převod vlastnictví, nemovitý majetek, družstevní dům, rodinný dům
  169

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  169/1 VUZP 169/2 UPV Martin Pecina(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 13. schůze č.336  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2013 Sb. rodina, manželství, příjmení, smíšené manželství, osobní stav, cizí státní občan, dítě, evidence obyvatelstva
  170

  Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

  170/1 VHZD 170/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Miroslav Škaloud (UPV) 13. schůze č.316  - zamítá
  Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
  Podán: Lhůta pro Senát: nabytí vlastnictví, daň z majetku, daň z převodu vlastnictví
  171

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

  171/1 VHZD 171/2 UPV 171/3 VUZP Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Miroslav Škaloud (UPV) 13. schůze č.335  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2013 Sb. zdroje energie, obnovitelné zdroje, ochrana spotřebitele, obnovitelná energie, cena energie
  172

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  172/1 VZSP 172/2 UPV František Koniček(ministr práce a sociálních věcí)Libor Michálek (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 13. schůze č.321  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2013 Sb. zdravotně postižený člověk, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk, mentálně postižený člověk, prostředky zdravotnické techniky, zvláštní dávky
  173

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

  173/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Nenutil (UPV) 13. schůze č.330  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2013 Sb. rodinné právo, vlastnictví, práva jednotlivce, občanské právo, soukromé právo, občanský zákoník
  174

  Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních

  174/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 13. schůze č.331  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2013 Sb. soudní řízení, soukromé právo, občanskoprávní řízení, zvláštní soud, přibližování legislativy, harmonizované právo
  175

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  175/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.332  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2013 Sb. vlastnictví, soudní řízení, občanské právo, soukromé právo
  176

  Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

  176/1 VHZD 176/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Jaroslav Kubera (UPV) 13. schůze č.317  - zamítá
  Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
  Podán: Lhůta pro Senát: daňový systém, soukromé právo, nepřímá daň, přímá daň, harmonizace daní, daňové právo