Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 9. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 182 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 187 - Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní

jiný

 • 131 - Petice - Chceme kvalitní zdravotnictví
 • 188 - Působení AČR v misi MFO

zákonná opatření

 • 183 - ZO o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
 • 184 - ZO o změně daňových zákonů v souvislosti s NOZ
 • 185 - ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 186 - ZO veřejné zakázky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
131

Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví "Chceme kvalitní zdravotnictví"

131/1 VZSP Milan Kubek
  Miloš Janeček (VZSP) 14. schůze č.349  - 
  č.350  - 
  č.351  - 
  Podán:
  182

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  182/1 VUZP 182/2 VHZD Petr Vícha (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Bis (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 14. schůze č.347  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: opatření na kontrolu znečištění, náklady za znečištění, znečišťování atmosféry, distribuce energie, atmosféra, znečišťující příměsi v atmosféře
  183

  Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  183/1 VZSP 183/2 UPV 183/3Jiří Rusnok(předseda vlády)Miloš Janeček (VZSP) (PN) Vladimír Plaček (UPV) 14. schůze č.354  - schvaluje
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 342/2013 Sb. všeobecné zdravotní pojištění, pojistné
  184

  Vládní návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

  184/1 VHZD 184/2 UPV 184/3Jiří Rusnok(předseda vlády)Jiří Lajtoch (VHZD) (PN) Miroslav Škaloud (UPV) 14. schůze č.352  - schvaluje
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2013 Sb. daňový systém, soukromé právo, vybírání daní, daňové právo, zákoník
  185

  Vládní návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

  185/1 VHZD 185/2 UPV Jiří Rusnok(předseda vlády)Jan Hajda (VHZD) Miroslav Škaloud (UPV) 14. schůze č.342  - schvaluje
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2013 Sb. nabytí vlastnictví, daň z majetku, daň z převodu vlastnictví
  186

  Vládní návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

  186/1 VUZP 186/2 VHZD 186/3 UPV 186/4Jiří Rusnok(předseda vlády)Radko Martínek (VUZP) (PN) Karel Korytář (VHZD) Miloš Malý (UPV) 14. schůze č.353  - schvaluje
  Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 341/2013 Sb. veřejná zakázka, soutěžní řízení, dohoda o službách, dohoda o dodávkách, přidělení zakázky
  187

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních k posílení ochrany oznamovatelů jednání, které je v zásadním rozporu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

  Libor Michálek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Tomio Okamura14. schůze č.348  - zamítá
   Podán:
   188

   Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na Sinajském poloostrově v letech 2013 až 2014

   188/1 VZOB Jiří Rusnok(předseda vlády)
    (VZOB) 14. schůze č.344  - vyslovuje souhlas
    Podán: