Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 229 - Zákon o volbách do PČR
 • 233 - Zákon o volbách do EP
 • 234 - Chemický zákon
 • 235 - Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • 236 - Kontrolní řád- související zákony
 • 237 - Zákon o evropské občanské iniciativě
 • 238 - Zákon o archivnictví a spisové službě
 • 239 - Zákon o obalech

senátní návrh zákona

 • 126 - Novela zákona o JŘ Senátu
 • 194 - Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
 • 195 - Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
 • 196 - Novela zákona o odpadech
 • 225 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 193 - Dohoda ČR Andora výměna informací daně
 • 197 - Dohoda o zřízení EMBL
 • 202 - Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - trestná činnost

jiný

 • 135 - Doporučení Mezinárodní organizace práce
 • 192 - Zpráva o životním prostředí v roce 2012
 • 209 - Předchozí souhlas- zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES (Euratom)
 • 226 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2013
 • 228 - Zpráva o peticích za rok 2013
 • 248 - Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
 • 250 - Návrh pořadu jednání Evropské rady (20.-21.3.2014)
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
126

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

126/1 UPV 126/10 UPV 126/2 MIV 126/3 VUZP 126/4 VZOB 126/5 VZSP 126/6 VVVK 126/7 VEU 126/8 VHZD 126/9 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Janeček (VZSP) (VEU) Martin Tesařík (VUZP) Dagmar Terelmešová (MIV) Jozef Regec (VZOB) Milan Pešák (VVVK) 19. schůze č.425  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, jednací řád parlamentu, dolní komora, horní komora
135

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 202 o minimálních úrovních sociální ochrany a stanovisko vlády k němu

135/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)
  Petr Guziana (VZSP) 19. schůze č.427  - bere na vědomí
  Podán:
  192

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

  192/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)
   Petr Gawlas (VUZP) 19. schůze č.431  - bere na vědomí
   Podán:
   193

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013

   193/1 VHZD 193/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 19. schůze č.433  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Andorra, daňová úmluva, výměna informací
   194

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

   194/1 VZSP 194/2 VUZP 194/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) Leopold Sulovský (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 19. schůze č.445  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: pronájem nemovitosti, osídlení, základní životní potřeby, nouzová kolonie, sociální příspěvek, bezdomovec, finanční pomoc, chudoba
   195

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

   195/1 VZSP Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) 19. schůze č.446  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální pomoc, základní životní potřeby, nabídka zaměstnání, poptávka po zaměstnání, veřejná instituce, společenská změna, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, chudoba, služba ve veřejném zájmu
   196

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   196/1 VUZP 196/2 UPV 196/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) (UPV) 19. schůze č.434  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: odpad, nakládání s odpadem, kovový odpad, trestná činnost, recyklace odpadu, neželezné rudy, krádež
   197

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973

   197/1 VVVK 197/2 VZOB Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Eva Syková (VVVK) Pavel Lebeda (VZOB) 19. schůze č.436  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, mezinárodní spolupráce, ratifikace dohody, vědecká spolupráce, výzkumný ústav, COST, biologie, farmakologie
   202

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu

   202/1 UPV 202/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 19. schůze č.444  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, Bosna a Hercegovina, boj proti zločinu, boj proti zločinnosti, mezinárodní spolupráce, policejní spolupráce, omamná látka, terorismus, organizovaný zločin
   209

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

   209/1 VEU Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Krejča (VEU) 19. schůze č.442  - vyslovuje souhlas
   Podán: Česká republika, Evropské společenství pro atomovou energii, policejní spolupráce (EU), rozhodnutí Euratom
   225

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   225/1 VHZD Petr Gawlas (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Petr Bratský (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Látka (senátor)Petr Šilar (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Jozef Regec (senátor)Petr Vícha (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří LajtochJiří Lajtoch (VHZD) 19. schůze č.435  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, silniční doprava, obec, pravidla silničního provozu, pokuta, správní delikt, dopravní přestupek, bezpečnost silničního provozu
   226

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013

   226/1 VEU 226/2 UPV Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)
    Miroslav Krejča (VEU) Miroslav Nenutil (UPV) 19. schůze č.447  - bere na vědomí
    Podán:
    228

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013

    Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
     19. schůze č.448  - bere na vědomí
     Podán:
     229

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     229/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2014 Sb. organizace voleb, volby, rozdělení na volební kraje, parlamentní volby, dolní komora, horní komora
     233

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     233/1 UPV Milan ChovanecEliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.438  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2014 Sb. volby, Česká republika, evropský volební systém, Evropský parlament, evropské volby
     234

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

     234/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Stanislav Juránek (VUZP) 19. schůze č.428  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2014 Sb. speciální chemikálie, chemický výrobek, nebezpečná látka, čisticí a lešticí prostředky, bezpečnost výrobku, fosfáty
     235

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     235/1 VZSP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Petr Guziana (VZSP) 19. schůze č.424  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2014 Sb. členský stát EU, zdravotní politika, přeshraniční spolupráce, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotnická služba, zdravotní systém, zdravotní péče
     236

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

     236/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Škaloud (UPV) 19. schůze č.439  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2014 Sb. orgány veřejné správy, průhlednost rozhodování, kontrolní moc, správní kontrola, policejní kontrola, policie, kontrolní úřad
     237

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

     237/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.440  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2014 Sb. veřejná správa, občanská neposlušnost, občanskoprávní sdružení, sběr dat, výměna informací, občanská práva, občanství EU, petice, iniciativa EU
     238

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     238/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Jan Horník (VUZP) 19. schůze č.441  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2014 Sb. veřejná správa, ukládání dat, archiv, úřední dokument, zpřístupňování informací, veřejná instituce, ukládání dokumentů
     239

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

     239/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) 19. schůze č.429  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2014 Sb. nakládání s odpadem, recyklace odpadu, obalový materiál
     248

     Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

     Tomáš Kladívko(zástupce komise Senátu)
      19. schůze č.426  - volí
      Podán:
      250

      Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. a 21. března 2014

      250/1 VEU  
       (VEU) 19. schůze č.422  - konstatuje