Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
27. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 306 - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • 307 - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce - související zákony
 • 308 - Novela volebních zákonů
 • 309 - Zákon sdružování v politických stranách
 • 310 - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 311 - Zákon o biocidech
 • 312 - Zákon o centrální evidenci účtů
 • 313 - Zákon o centrální evidenci účtů - související zákony
 • 314 - Zákon o pojišťovnictví
 • 315 - Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
 • 316 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
 • 317 - Zákon o auditorech
 • 318 - Zákon o dráhách
 • 319 - Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

senátní návrh zákona

 • 253 - Zákon o dani z přidané hodnoty - senátní návrh
 • 254 - Zákon o silničním provozu - senátní návrh
 • 323 - Energetický zákon - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 270 - Úmluva MOP č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
 • 271 - Smlouva ČR Turkmenistán o zamezení dvojímu zdanění
 • 282 - Odvolání výhrady k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

jiný

 • 208 - Petice NE - ohrožení zdrojů vod
 • 272 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
 • 284 - Výroční zpráva UHOS za rok 2015
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
208

Petice NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko

208//1 VVVK Petr MartanMartina Pospíšilová
  Jiří Oberfalzer (VVVK) 27. schůze č.534  - schvaluje
  Podán:
  253

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  253/1 VHZD 253/2 VUZP Petr Šilar (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Jan Horník (senátor)František Bradáč (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Burian (senátor)Pavel Eybert (senátor)Milan Pešák (senátor)Tomáš Grulich (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 27. schůze č.535  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z přidané hodnoty, vybírání daní, sazba DPH, parcela
  254

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  254/1 VHZD 254/2 VUZP 254/3 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Jan Hajda (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Jan Veleba (senátor)Pavel Štohl (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Látka (senátor)Petr Gawlas (senátor)Martin Tesařík (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Jaroslav Malý (senátor)Radek Sušil (senátor)František Čuba (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Leopold SulovskýLeopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (VZSP) Ivo Valenta (VUZP) 27. schůze č.536  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: dopravní právo, silniční provoz, jednostopé vozidlo, bezpečnost silničního provozu, alkohol
  270

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981

  270/1 VZSP 270/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 27. schůze č.510  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  271

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016

  271/1 VHZD 271/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)František Čuba (VHZD) Jaroslav Palas (VZOB) 27. schůze č.528  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Turkmenistán
  272

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015

  272/1 VHZD 272/2 SKSP Jaromír Novák
   František Bradáč (VHZD) Zuzana Baudyšová (SKSP) 27. schůze č.530  - vyslovuje souhlas
   č.531  - bere na vědomí
   Podán:
   282

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží

   282/1 VHZD 282/2 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)
    Pavel Štohl (VHZD) Jozef Regec (VZOB) 27. schůze č.519  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán:
    284

    Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015

    284/1 VHZD Petr Rafaj
     Karel Kratochvíle (VHZD) 27. schůze č.520  - vyslovuje souhlas
     č.521  - bere na vědomí
     Podán:
     306

     Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

     306/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Miloš Vystrčil (VUZP) 27. schůze č.511  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2016 Sb. poskytování služeb, zprostředkování dat, důvěrná informace, ochrana komunikací, komunitární certifikace, implementující opatření státu, elektronický podpis, elektronická správa dokumentů, ochrana údajů
     307

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

     307/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Miloš Vystrčil (VUZP) 27. schůze č.512  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 298/2016 Sb. informační politika, veřejná správa, zpřístupňování informací, právo na informace, důvěrná informace, elektronická správa dokumentů
     308

     Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

     308/1 UPV 308/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) Radko Martínek (VUZP) 27. schůze č.513  - pozměňovací návrhy
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 322/2016 Sb. volební právo, volební kampaň, parlamentní volby, finanční kontrola, financování voleb
     309

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     309/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Nenutil (UPV) 27. schůze č.514  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 302/2016 Sb. názorové hnutí, politické strany, financování strany, svoboda spolčování, volební výdaje
     310

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

     310/1 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) 27. schůze č.518  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2016 Sb. soutěžní politika, soutěžní právo, kontrola restriktivních praktik, soukromé právo, přibližování legislativy
     311

     Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

     311/1 VZSP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Ivana Cabrnochová (VZSP) 27. schůze č.529  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 324/2016 Sb. přípravky ochrany rostlin, povolení k prodeji, kontrola dovozu, pesticidy, insekticidy, herbicidy, homologace, obchodní licence
     312

     Návrh zákona o centrální evidenci účtů

     312/1 VHZD 312/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Jiří Burian (UPV) 27. schůze č.522  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2016 Sb. účetnictví, účetní systém, finanční účetnictví, účet, příjem ? platba, maloobchodní prodej
     313

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů

     313/1 VHZD 313/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Jiří Burian (UPV) 27. schůze č.523  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 301/2016 Sb. účetnictví, veřejná správa, účetní systém, informační systém, finanční účetnictví, jednotný účetní systém, ukládání a vyhledávání informací, příjem ? platba
     314

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     314/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Libor Michálek (VHZD) 27. schůze č.524  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2016 Sb. pojištění, členský stát EU, pojišťovna, pojištění osob, zajištění, pojistné právo, správní kontrola
     315

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů

     315/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) 27. schůze č.525  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2016 Sb. životní pojištění, profese v pojišťovnictví, živnost
     316

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku

     316/1 VHZD 316/2 UPV 316/3 VUZP Andrrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 27. schůze č.526  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 321/2016 Sb. daň z příjmů, vyhýbání se daním, nabytí vlastnictví, soukromý majetek, daň z majetku, daňová kontrola, pokuta, daňový trestný čin, penále
     317

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     317/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 27. schůze č.527  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2016 Sb. účetnictví, účetní, audit, účetní uzávěrka, implementující opatření státu, konsolidovaný účet, zpráva o činnosti
     318

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     318/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 27. schůze č.508  - pozměňovací návrhy
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2016 Sb. národní doprava, vnitrostátní doprava, železniční doprava, dopravní infrastruktura, poskytování služeb
     319

     Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

     319/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) 27. schůze č.509  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 320/2016 Sb. činnost základních institucí, železniční doprava, dopravní infrastruktura, pravomoc instituce, ústřední orgány státní správy
     323

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     323/1 VUZP 323/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Ivana Cabrnochová (senátorka)Petr Bratský (senátor)Václav Láska (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří CarbolJiří Carbol (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 27. schůze č.537  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory: elektrárna, vodní energie, elektrická energie, cenová podpora, podpůrná cena, výroba energie
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 094/10
     Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci

     (10014/16)
     COM (2016) 375

     Česká verze
     doručena dne 10.6.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     23.8.2016
     č. 219 K 094/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 27. schůze
     č. 516 - závěrečné usnesení přijato
     24.8.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (09.02.2017)
     IPEX

     ÁzerbájdžánGruziecelní deliktyBěloruskoMoldavskozjednodušení celních postupůArménieUkrajinacelní spolupráceRusko
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     Projednávání v PSP

     Petr Martinec
     N 090/10
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

     (8742/16)
     COM (2016) 271

     Anglická verze
     doručena dne 11.5.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     23.8.2016
     č. 221 N 090/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 27. schůze
     č. 515 - závěrečné usnesení přijato
     24.8.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (09.12.2016)
     IPEX

     uprchlíkazylové právomigrační politika EUvýměna informacíčlenský stát EU
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 095/10
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti

     (10012/16)
     COM (2016) 378

     Česká verze
     doručena dne 10.6.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     23.8.2016
     č. 220 N 095/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 27. schůze
     č. 517 - závěrečné usnesení přijato
     24.8.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     migrující pracovníkvolný pohyb pracovníkůpracovní povoleníkvalifikovaný dělníkcizí státní občanstěhování za pracípovolení k pobytupracovní právomigrační politika EUuznání dokladů o odborné kvalifikaci
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková