Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 347 - Zákon o evidenci obyvatel
 • 348 - Trestní zákoník
 • 349 - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • 350 - Rozpočtová odpovědnost - související zákony
 • 351 - Zákon o platebním styku
 • 352 - Zákona o sběru údajů pro řízení veřejných financí
 • 354 - Zákon o hornické činnosti
 • 355 - Zákon o spotřebních daních

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 353 - Zákon o daních z příjmů

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 320 - Dohoda ČR Seychely o letecké dopravě
 • 326 - Protokol o změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky

jiný

 • 298 - Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"
 • 346 - Zpráva o vývoji EU v roce 2015
 • 356 - Závěry z jednání ER 20. - 21. 10. 2016
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV 10/3 UPV 10/2 VUZP Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 2. schůze č.45  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: soudní řízení, rozsudek, právní systém, převod vlastnictví, nemovitost, vlastnický podíl, bytové právo, dluh
298

Petice "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava"

298/1 VVVK  
  Eva Syková (VVVK) Jan Horník (VUZP) 2. schůze č.41  - bere na vědomí
  Podán:
  320

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě

  320/1 VHZD 320/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Pavel Štohl (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 2. schůze č.32  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: letecká doprava, Seychely, Česká republika, mezinárodní doprava
  326

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji

  326/1 VHZD 326/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 2. schůze č.37  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, ratifikace dohody, investiční politika, investiční banka, investice do zahraničí, mezinárodní investice
  346

  Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2015

  346/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 2. schůze č.25  - bere na vědomí
   Podán:
   347

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   347/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Zdeňka Hamousová (VUZP) 2. schůze č.27  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 456/2016 Sb. cizí státní občan, azylové právo, evidence obyvatelstva
   348

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   348/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 2. schůze č.30  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 455/2016 Sb. trestní právo, terorismus, organizovaný zločin
   349

   Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

   349/1 VHZD 349/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 2. schůze č.33  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2017 Sb. veřejné finance, veřejný dluh, finance místních úřadů, státní rozpočet
   350

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

   350/1 VHZD 350/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 2. schůze č.34  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2017 Sb. veřejné finance, rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, státní rozpočet
   351

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   351/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 2. schůze č.35  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 452/2016 Sb. bankovnictví, elektronické bankovnictví, bankovní poplatek, finanční transakce, platba, EURIBOR, elektronické peníze
   352

   Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

   352/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) 2. schůze č.36  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2017 Sb. veřejné finance, účetnictví veřejných institucí, finanční účetnictví, veřejná instituce, seznam
   353

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

   353/1 VHZD Stanislav Huml(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VHZD) 2. schůze č.44  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 454/2016 Sb. daň z příjmů, armáda, vojenský personál, profesionální armáda, sociální příspěvek, podmínky pro odchod do důchodu, úmrtí při výkonu povolání, rodinné přídavky
   354

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

   354/1 VHZD 354/2 SKRV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Horník (SKRV) 2. schůze č.28  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 451/2016 Sb. těžební průmysl, kontrola provozu, bezpečnost při práci, výbušnina, důlní provoz, důlní dobývání
   355

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

   355/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 2. schůze č.42  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 453/2016 Sb. živočišná výroba, spotřební daň, daňová úleva, dieselová nafta, minerální olej
   356

   Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 20. a 21. října 2016

   356/1 VEU Bohulav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 2. schůze č.24  - bere na vědomí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 092/10
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

    (9479/16)
    COM (2016) 287

    Česká verze
    doručena dne 27.5.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    7.6.2016
    č. 195 N 092/10/02
    •   Dožádáno stanovisko jiného orgánu

    13.9.2016
    č. 224 N 092/10/03
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo kulturySKSP
    • Usnesení nepřijato
    • 23.8.2016

     
    2. schůze
    č. 29 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    rozhlasové vysíláníaudiovizuální produkceposkytování služebregulace telekomunikacíslužba ve veřejném zájmupropagaceochrana dítěteaudiovizuální průmyslzásilkový obchod
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 100/10
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES

    (10678/16)
    COM (2016) 450

    Česká verze
    doručena dne 22.7.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Lumír Aschenbrenner

    2.11.2016
    č. 246 N 100/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 2. schůze
    č. 38 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    boj proti zločinubankovní dohledelektronické penízeelektronické bankovnictvípraní špinavých penězterorismusprávo společnostízprostředkování datfinanční transakcehospodářský trestný čin
    Další podkladové materiály:
     23.11.2016  N 100 10 03

    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 101/10
    Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

    (10978/16)
    COM (2016) 452

    Česká verze
    doručena dne 18.7.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Lumír Aschenbrenner

    2.11.2016
    č. 246 N 101/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 2. schůze
    č. 38 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    domácí trhsprávní spoluprácedaňový trestný činevropská daňová spoluprácepraní špinavých penězvýměna informacípodvodsprávní formalityvyhýbání se daním
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 102/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

    (11483/16)
    COM (2016) 482

    Česká verze
    doručena dne 26.7.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Jan Látka

    2.11.2016
    č. 244 N 102/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 27.9.2016

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 18.10.2016

     
    2. schůze
    č. 39 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (27.03.2017)
    IPEX

    změna klimatusledování životního prostředíkontrola znečištěníčlenský stát EUskleníkový plynpolitika životního prostředí EUsnižování plynných emisí
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    N 103/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

    (11494/16)
    COM (2016) 479

    Česká verze
    doručena dne 26.7.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Jan Látka

    2.11.2016
    č. 244 N 103/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 27.9.2016

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 18.10.2016

     
    2. schůze
    č. 39 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (27.03.2017)
    IPEX

    sledování životního prostředíúčty agrárního sektoruzměna klimatuzprostředkování datpolitika životního prostředí EUkontrola znečištěnízemědělské využívání půdyskleníkový plynevropská lesnická politika
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 104/10
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

    (11333/16)
    COM (2016) 501

    Česká verze
    doručena dne 26.7.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Jan Látka

    2.11.2016
    č. 244 K 104/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 27.9.2016

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 18.10.2016

     
    2. schůze
    č. 39 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (27.03.2017)
    IPEX

    prevence znečištěníekologické vozidloznečišťování motorovými vozidlysnižování plynných emisísilniční dopravamotorové vozidloskleníkový plynobnovitelná energienovinka
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 109/10
    Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

    (11890/16)
    COM (2016) 471

    Česká verze
    doručena dne 4.9.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Václav Hampl

    23.11.2016
    č. 8 K 109/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 2. schůze
    č. 26 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    legislativní procesvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarityHospodářská a měnová uniezpráva o činnostinárodní parlament
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jan Grinc
    K 110/10
    Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě

    (11889/16)
    COM (2016) 469

    Česká verze
    doručena dne 4.9.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Václav Hampl

    23.11.2016
    č. 8 K 110/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 2. schůze
    č. 26 - závěrečné usnesení přijato
    30.11.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    legislativní procesvztahy mezi institucemilegislativní proces EUprincip subsidiarityzpráva o činnostizásada proporcionalitynárodní parlament
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jan Grinc