Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 267 - Vodní zákon
 • 268 - Zákon o podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • 269 - Zákon o využívání genetických zdrojů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 270 - Zákon o střetu zájmů

mezinárodní smlouva

 • 235 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
 • 237 - Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 238 - Smlouva ČR Ghana o zamezení dvojímu zdanění
 • 240 - Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
 • 241 - Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií

jiný

 • 263 - Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
235

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku

235/1 VZSP 235/2 VZOB Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Ladislav Václavec (VZOB) 15. schůze č.430  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, Česká republika, lékařství, Evropská úmluva o ochraně lidských práv
237

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

237/1 VUZP 237/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Lubomír Franc (VZOB) 15. schůze č.423  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, škodliviny, znečišťování překračující hranice, znečišťování atmosféry
238

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017

238/1 VHZD 238/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 15. schůze č.416  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Ghana, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
240

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

240/1 VHZD 240/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)
  Leopold Sulovský (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 15. schůze č.428  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  241

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017

  241/1 VZOB 241/2 VHZD Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)
   Tomáš Jirsa (VZOB) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 15. schůze č.426  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   263

   Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021

   263/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)František Bublan (VZOB) 15. schůze č.429  - vyslovuje souhlas
   Podán: mezinárodní bezpečnost, armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, udržování míru, nadnárodní ozbrojené síly
   267

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   267/1 VUZP 267/2 UPV 267/3 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 15. schůze č.421  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018 Sb. ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, odpadní voda, ekologická daň, využití vody, povrchová voda, úprava vody, implementující opatření státu
   268

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   268/1 VUZP Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jan Horník (VUZP) 15. schůze č.417  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 111/2018 Sb. předmět podnikání, povinné pojištění, ochrana spotřebitele, cestovní ruch, oprávnění k výkonu služby, živnost, politika cestovního ruchu, cestovní kancelář, organizovaná cesta
   269

   Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

   269/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 15. schůze č.422  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2018 Sb. výživa, Česká republika, geneticky modifikovaná rostlina, genetika, implementující opatření státu, agrární sektor
   270

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

   270/1 UPV 270/2 VUZP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (UPV) Petr Vícha (VUZP) 15. schůze č.427  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2018 Sb. veřejná funkce, nabytí vlastnictví, veřejný úřad, politický funkcionář, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu, osobní vlastnictví
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 097/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU

   (5271/18)
   COM (2018) 2

   Česká verze
   doručena dne 12.1.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Eva Syková

   24.4.2018
   č. 215 K 097/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15. schůze
   č. 420 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   vědecká spoluprácerámcový program pro výzkum a vývojkonkurenceschopnosttechnologievýzkum a vývojvýzkumná politika EUfinancování EUnovinkatechnická spoluprácevýdaje na výzkum (EU)
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   K 112/11
   Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období

   (5820/18)
   COM (2018) 50

   Česká verze
   doručena dne 2.2.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   24.4.2018
   č. 214 K 112/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15. schůze
   č. 419 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   program EUspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravasportpolitika vzdělávánípolitika mládeževzdělávání
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   J 114/11
   Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

   (6031/18)
   NLE (2017) 900

   Česká verze
   doručena dne 12.2.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   24.4.2018
   č. 213 J 114/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 15. schůze
   č. 424 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   Evropský parlamentevropské volbysložení parlamentuparlamentní volby
   Registr Rady EU

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   N 115/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

   (72031/18)
   COM (2018) 131

   Česká verze
   doručena dne 15.3.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   24.4.2018
   č. 202 N 115/11/01
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcí 15. schůze
   č. 431 - závěrečné usnesení přijato
   17.5.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   činnost orgánůorganizace EUvolný pohyb pracovníkůmobilita pracovní sílyzprostředkovatelna prácejednotný trh
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová