Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 204 - Občanský zákoník
  • 206 - Zákon o zdravotních pojišťovnách
  • 207 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
  • 208 - Zákon o poštovních službách
  • 209 - Daňový řád

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

  • 200 - Zákon o pozemních komunikacích
  • 202 - Trestní řád
  • 203 - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  • 210 - Jednací řád PS
  • 211 - Jednací řád Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
200

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

200/1 VHZD Zuzana Ožanová(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) 17. schůze č.323  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2020 Sb. dopravní prostředek, státní poznávací značka, silniční síť, parkovací plocha
202

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

202/1 UPV Petr Sadovský(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) 17. schůze č.327  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2020 Sb. vězeňské právo, trestní řízení, vězeňský režim, výkon trestu, mateřství, odklad výkonu trestu
203

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

203/1 UPV Helena Válková(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) 17. schůze č.328  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2020 Sb. odborná kvalifikace, nemzdové příjmy, překlad, tlumočení, digitální archivace, seznam
204

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

204/1 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Zdeněk Hraba (UPV) 17. schůze č.326  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2020 Sb. vlastnictví, bydlení, převod vlastnictví, spoluvlastnictví, předkupní právo, bytové právo
206

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

206/1 VZSP 206/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) Radek Sušil (UPV) 17. schůze č.321  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2020 Sb. hlasování, pojišťovna, správní rada, všeobecné zdravotní pojištění, plán financování, zdravotní pojištění
207

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

207/1 VZSP 207/2 UPV Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) Radek Sušil (UPV) 17. schůze č.322  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2020 Sb. zdravotnická služba, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, potravinová norma, užitková voda, veřejná hygiena
208

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

208/1 VHZD 208/2 VUZP Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Miroslav Balatka (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 17. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2020 Sb. cena za dopravu, mezinárodní spolupráce, ochrana spotřebitele, poštovní služba, dopravce
209

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

209/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 17. schůze č.325  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: daňové orgány, daňová kontrola, daňové právo, elektronická správa, pokuta, daňový trestný čin, penále
210

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

210/1 UPV Vojtěch Pikal(zástupce skupiny poslanců)Anna Hubáčková (UPV) 17. schůze č.329  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2020 Sb. parlament, jednací řád parlamentu, dolní komora
211

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

211/1 UPV Vojtěch Pikal(zástupce skupiny poslanců)Anna Hubáčková (UPV) 17. schůze č.330  - schvaluje návrh zákona
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2020 Sb. parlament, prodej, podnikavost, horní komora
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky