Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
21. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 222 - Zákon o ochraně spotřebitele
 • 224 - Zákon o oceňování majetku
 • 247 - Zákon o spotřebních daních
 • 248 - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení
 • 249 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 250 - Zákon o kompenzačním bonusu
 • 251 - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 223 - Návrh o obecní policii

mezinárodní smlouva

 • 163 - Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
 • 167 - Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
 • 186 - Smlouva o vydávání mezi ČR a Argentinou
 • 194 - Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy
 • 197 - Smlouva ČR Senegal dvojí zdanění
 • 198 - Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT

jiný

 • 190 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 196 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
163

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019

163/1 VHZD 163/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Herbert Pavera (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 21. schůze č.380  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Botswana, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
167

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019

167/1 VHZD 167/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 21. schůze č.381  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Bangladéš
186

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)

186/1 UPV 186/2 VZOB Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 21. schůze č.389  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Argentina, Česká republika, soudní spolupráce, policejní spolupráce, mezinárodní trestní právo, vydání
190

Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

190/1 VUZP Richard BrabecZbyněk Linhart (VUZP) 21. schůze č.387  - přerušuje projednávání
č.393  - odročuje jednání
Podán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
194

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

194/1 VUZP 194/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zdeněk Nytra (VUZP) Renata Chmelová (VZOB) 21. schůze č.384  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, přistoupení k dohodě, ratifikace dohody, pesticidy
196

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019

196/1 VEU 196/2 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)
  Václav Hampl (VEU) Zdeněk Hraba (UPV) 21. schůze č.390  - bere na vědomí
  Podán:
  197

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020

  197/1 VHZD 197/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 21. schůze č.382  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Senegal, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, daňový trestný čin
  198

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999

  198/1 VHZD 198/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) 21. schůze č.372  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, telekomunikace, satelitní přenos, družice, EUTELSAT
  222

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  222/1 VHZD 222/2 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Jiří Burian (UPV) 21. schůze č.371  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2020 Sb. jednotný trh, přeshraniční spolupráce, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, správní kontrola, kontrolní úřad
  223

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  223/1 VZOB 223/2 UPV 223/3 VUZP 223/4 VUZP Zdeněk Ondráček(zástupce skupiny poslanců)Václav Láska (VZOB) Zdeněk Nytra (VUZP) Jiří Burian (UPV) 21. schůze č.391  - pozměňovací návrhy
  č.392  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 261/2020 Sb. veřejný pořádek, trestní rejstřík, povinnosti úředníka, policie, městská policie
  224

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  224/1 VHZD 224/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Miroslav Balatka (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 21. schůze č.379  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 237/2020 Sb. vlastnictví, tržní cena, movitý majetek, služebnost, kupní cena, průměrná cena, obligace
  247

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

  247/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 21. schůze č.376  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2020 Sb. spotřební daň, tabák, tabákový průmysl
  248

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

  248/1 VZSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Peter Koliba (VZSP) 21. schůze č.369  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2020 Sb. sociální zabezpečení, sociální příspěvek, příspěvek na péči, ošetřovatelská péče
  249

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  249/1 VZSP 249/2 VHZD 249/3 VHZD Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) Vladislav Vilímec (VHZD) 21. schůze č.373  - schvaluje návrh zákona
  č.374  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2020 Sb. státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění
  250

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

  250/1 VHZD Alena SchillerováJaroslav Větrovský (VHZD) 21. schůze č.377  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2020 Sb. finanční zrovnoprávnění, samostatná výdělečná činnost, osoba samostatně výdělečně činná, odškodnění
  251

  Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

  251/1 VHZD Alena SchillerováJaromír Strnad (VHZD) 21. schůze č.378  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2020 Sb. úvěr, úvěrová politika, záruka úvěru, státní podpora, záruka
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  N 034/12
  Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

  (5259/20)
  COM (2020) 23

  Česká verze
  doručena dne 15.1.2020
  Historie tisku EU
  VEU
  Hana Žáková

  21.4.2020
  č. 148 N 034/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo pro místní rozvojVHZD
  • Usnesení přijato
  • 11.3.2020

   
  21. schůze
  č. 375 - závěrečné usnesení přijato
  29.4.2020
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  migrační politika EUvnější hranice Evropské unieazylové právoEvropský sociální fondevropská bezpečnostrozložení financování EUFond soudržnostivízová politikaEvropský námořní a rybářský fondEvropský fond pro regionální rozvoj
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Milan Petřík
  N 035/12
  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

  (5256/20)
  COM (2020) 22

  Česká verze
  doručena dne 15.1.2020
  Historie tisku EU
  VEU
  Hana Žáková

  21.4.2020
  č. 148 N 035/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo pro místní rozvojVHZD
  • Usnesení přijato
  • 11.3.2020

   
  21. schůze
  č. 375 - závěrečné usnesení přijato
  29.4.2020
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  sociální dopadfondy (EU)zelená ekonomikahospodářský důsledekpřizpůsobení se změně klimatuvliv na životní prostředíhospodářská a sociální soudržnostpodpora investickoncepce podpory ES
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Milan Petřík
  K 032/12
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu

  (15051/19)
  COM (2019) 640

  Česká verze
  doručena dne 11.12.2019
  Historie tisku EU
  VEU
  Petr Orel

  21.4.2020
  č. 147 K 032/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo životního prostředíVUZP
  • Usnesení přijato
  • 11.3.2020

   
  21. schůze
  č. 385 - závěrečné usnesení přijato
  30.4.2020
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (27.08.2020)
  IPEX

  strategie růstu EUopatření na kontrolu znečištěnívýkonnost energetikyzměna klimatusnižování plynných emisízelená ekonomikatrvale udržitelný rozvojpolitika životního prostředí EUskleníkový plyn
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  Projednávání v PSP

  Milan Petřík
  K 036/12
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU

  (5664/20)
  COM (2020) 50

  Česká verze
  doručena dne 30.1.2020
  Historie tisku EU
  VEU
  Jiří Čunek

  21.4.2020
  č. 149 K 036/12/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnostVZOB
  • Usnesení přijato
  • 11.3.2020

   
  21. schůze
  č. 370 - závěrečné usnesení přijato
  29.4.2020
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis


  IPEX

  bezpečnost informačních systémůtransevropská síťpřenosová síťnová technologiejednotný digitální trhinformační technologieřízení rizikdigitální technologie
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Kateřina Kramešová