Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
N 021/04-
Proposition de reglement du Parlement europeen et du Conseil concernant l octroi de licences oblig
30.10.2004tisk EU201kB náhled origináloriginál
-
Senát
K 023/04-
Green Paper on Defence Procurement_2004+2FST+2F13177
07.10.2004tisk EU179kB náhled origináloriginál
-
Senát
K 022/04-
Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV AIDS, malárii a tuberkulóze
31.10.2004tisk EU259kB neníoriginál
-
Senát
N 011/04-
Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů ES
27.07.2004tisk EU352kB neníoriginál
-
Senát
K 024/04-
Čtvrtá Zpráva Komise o občanství Unie
30.11.2004tisk EU172kB neníoriginál
-
Senát
K 020/04-
Sdělení Komise Radě a EP:Doporučení EK ohledně pokroku Turecka směrem k přistoupení
08.10.2004tisk EU153kB náhled originál
-
Senát
N 019/04-
Návrh rozhodnutí EP a Rady zakládající integrovaný akční program na poli celoživotního vzdělávání
27.09.2004tisk EU414kB neníoriginál
-
Senát
N 018/04-
Návrh směrnice EP a Rady pozměňující směrnici 2003/88/ES, která se týká určitých aspektů úpravy pracovní doby
24.09.2004tisk EU207kB neníoriginál
-
Senát
N 017/04-
Návrh směrnice EP a Rady pozměňující směrnici 98/71/EC o právní ochraně průmyslových vzorů
21.09.2004tisk EU217kB náhled originál
-
Senát
N 016/04-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady zřizující program "Mládež v akci" pro období 2007-2013
20.07.2004tisk EU344kB náhled originál
-
Senát
K 015/04-
Sdělení Komise EP a Radě:vlastní povinnosti členských států a Komise ve společném řízení Strukturálních fondů a Kohezního fondu,současná situace a výhled
07.09.2004tisk EU161kB náhled originál
-
Senát
K 014/04-
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Finanční perspektiva 2007-2013
30.08.2004tisk EU259kB neníoriginál
-
Senát
M 013/04-
Společná akce Rady k vojenské operaci EU v Bosně a Hercegovině
11.07.2004tisk EU141kB neníoriginál
-
Senát
K 012/04-
Pracovní dokument Komise:Návrh na obnovení Meziinstitucionální dohody o rozpočtové disciplíně a zlepšení rozpočtových procedur
28.07.2004tisk EU301kB náhled originál
-
Senát
N 010/04-
Návrh nařízení EP a Rady zřizující Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci
23.07.2004tisk EU134kB náhled originál
5
Senát
N 009/04-
Návrh nařízení EP a Rady o Evropském fondu regionálního rozvoje
23.07.2004tisk EU166kB náhled originál
-
Senát
N 008/04-
Návrh nařízení Rady zřizující Kohezní fond
23.07.2004tisk EU98kB náhled originál
-
Senát
N 007/04-
Návrh nařízení EP a Rady o Evropském sociálním fondu
23.07.2004tisk EU149kB náhled originál
5
Senát
N 006/04-
Návrh nařízení Rady stanovující obecná ustanovení o Evropském fondu regionálního rozvoje, Evropském sociálním fondu a Kohezním fondu
20.07.2004tisk EU493kB náhled originál
-
Senát
K 005/04-
Sdělení Komise Radě a EP: "Efektivnější společný evropský azylový systém: jednotná procedura jako další krok"
19.07.2004tisk EU124kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (24)
Strana  1 [2]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: