Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
23
Senát
K 125/07-
Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
11.07.2010tisk EU213kB náhled originál
24
Senát
K 124/07-
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice
11.07.2010tisk EU164kB náhled originál
24
Senát
K 123/07-
Zelená kniha na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě
11.07.2010tisk EU442kB náhled originál
2
Senát
K 122/07-
Zelená kniha Komise o možnostech politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky
11.07.2010tisk EU159kB náhled originál
24
Senát
N 121/07-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi
09.07.2010tisk EU157kB náhled originál
24
Senát
N 120/07-
Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie
04.07.2010tisk EU133kB náhled originál
24
Senát
K 119/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU
23.06.2010tisk EU230kB náhled originál
-
Senát
K 118/07-
Zelená kniha - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňování
13.06.2010tisk EU213kB náhled originál
24
Senát
N 117/07-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
13.06.2010tisk EU551kB náhled originál
24
Senát
K 116/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance - Fondy pro řešení problémů bank
02.06.2010tisk EU144kB náhled originál
24
Senát
K 115/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku
24.05.2010tisk EU174kB náhled originál
24
Senát
K 114/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení koordinace hospodářské politiky
23.05.2010tisk EU144kB náhled originál
-
Senát
K 113/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální program pro Evropu
23.05.2010tisk EU1102kB náhled originál
-
Senát
K 112/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010 - 2014)
13.05.2010tisk EU357kB náhled originál
-
Senát
N 111/07-
Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí Evropský mechanismus finanční stabilizace
13.05.2010tisk EU93kB náhled originál
-
Senát
N 110/07-
Podnět ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech
15.05.2010tisk EU244kB náhled originál
23
Senát
K 109/07-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů
30.04.2010tisk EU178kB náhled originál
20
Senát
K 108/07-
Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajištění prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro občany Evropy: Akční plán implementující Stockholmský program
23.04.2010tisk EU679kB náhled originál
19
Senát
N 107/07-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení
28.03.2010tisk EU147kB náhled originál
20
Senát
M 106/07-
Návrh rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost
28.03.2010tisk EU160kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (141)
Strana  1 [8]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: