Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
10
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU1588kB náhled originál
-
Senát
K 187/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2019 Plníme sliby a připravujeme se na budoucnost
26.10.2018tisk EU1605kB náhled originál
-
Senát
K 186/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU
26.10.2018tisk EU1293kB náhled originál
-
Senát
K 185/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality
26.10.2018tisk EU1303kB náhled originál
5
Senát
K 184/11-
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
26.10.2018tisk EU2336kB náhled originál
4
Senát
J 183/11-
Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
17.09.2018tisk EU1204kB náhled originál
4
Senát
N 182/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
17.09.2018tisk EU1431kB náhled originál
4
Senát
N 181/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
14.09.2018tisk EU1534kB náhled originál
-
Senát
N 180/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
12.09.2018tisk EU1591kB náhled originál
-
Senát
N 179/11-
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018
13.09.2018tisk EU1944kB náhled originál
4
Senát
N 178/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624
13.09.2018tisk EU4500kB náhled originál
4
Senát
N 177/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES
13.09.2018tisk EU1030kB náhled originál
4
Senát
N 176/11-
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
15.06.2018tisk EU1511kB náhled originál
-
Senát
N 175/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
15.06.2018tisk EU2091kB náhled originál
-
Senát
N 174/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
15.06.2018tisk EU1953kB náhled originál
4
Senát
N 173/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
15.06.2018tisk EU2092kB náhled originál
-
Senát
N 172/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
14.06.2018tisk EU2240kB náhled originál
18
Senát
N 171/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
15.06.2018tisk EU1932kB náhled originál
18
Senát
N 170/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
13.06.2018tisk EU2582kB náhled originál
4
Senát
N 169/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
15.06.2018tisk EU2306kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (187)
Strana  1 [10]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: