Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
-
Senát
K 076/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti
13.07.2021tisk EU1764kB neníoriginál
-
Senát
N 075/13-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814 v souvislosti s množstvím povolenek, jež má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování emisemi skleníkových plynů do roku 2030
16.07.2021tisk EU1213kB neníoriginál
-
Senát
N 074/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému EU ETS, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU ETS a nařízení (EU) 2015/757
16.07.2021tisk EU2575kB neníoriginál
-
Senát
N 073/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
15.07.2021tisk EU2307kB neníoriginál
-
Senát
K 072/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová Lesní strategie EU do roku 2030
16.07.2021tisk EU2055kB neníoriginál
-
Senát
N 071/13-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví LULUCF
15.07.2021tisk EU4252kB neníoriginál
-
Senát
N 070/13-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody
15.07.2021tisk EU2268kB neníoriginál
-
Senát
N 069/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (přepracované znění)
15.07.2021tisk EU3722kB neníoriginál
-
Senát
N 068/13-
Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice EP a Rady (EU) 2018/2001, nařízení EP a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice EP a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu OZE, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652
15.07.2021tisk EU2038kB neníoriginál
-
Senát
N 067/13-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
15.07.2021tisk EU2275kB neníoriginál
-
Senát
N 066/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
15.07.2021tisk EU2530kB neníoriginál
-
Senát
N 065/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu
16.07.2021tisk EU1997kB neníoriginál
-
Senát
N 064/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU
16.07.2021tisk EU1792kB neníoriginál
-
Senát
N 063/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letecké dopravy k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření
16.07.2021tisk EU1406kB neníoriginál
-
Senát
N 062/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu
16.07.2021tisk EU1847kB neníoriginál
-
Senát
M 061/13-
Návrh rozhodnutí Rady o vojenské výcvikové misi Evropské unie v Mosambiku (EUTM Mozambique), předložený Radě vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
21.06.2021tisk EU23kB náhled originál
-
Senát
K 060/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství
07.07.2021tisk EU2429kB neníoriginál
-
Senát
N 059/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech
07.07.2021tisk EU2083kB neníoriginál
-
Senát
K 058/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
01.07.2021tisk EU3491kB neníoriginál
-
Senát
N 057/13-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
01.07.2021tisk EU2147kB neníoriginál
Dokument 1. - 20. (76)
Strana  1 [4]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: