Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a VR Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl.10 odst.6 směr. 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrost. rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směr. 2014/94/EU

11

Tisk: č. K 082/11

Číslo Rady: 14333/17


Senát

č. 13

Ministerstvo dopravy

sen. Doubrava Jaroslav

16.11.2017

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

10

Tisk: č. K 104/10

Číslo Rady: 11333/16


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Látka Jan

26.07.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 104/10

Číslo Rady: 11333/16


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Látka Jan

26.07.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů

7

Tisk: č. K 109/07

Číslo Rady: 9006/10


Senát

č. 23

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Koukal Václav
sen. Nedoma Jiří

30.04.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. K 109/07

Číslo Rady: 9006/10


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Koukal Václav
sen. Nedoma Jiří

30.04.2010

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dani silniční

4

Tisk: č. 240


Senát

č. 13

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Kopecký František
sen. Skalický Jiří

29.12.2003