Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

8

Tisk: č. N 197/08

Číslo Rady: 15189/12


Senát

č. 6

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

19.10.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 197/08

Číslo Rady: 15189/12


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Krejča Miroslav

19.10.2012