Zařazeno do oblastiOBCHOD >  Obchodní politika
Nadřazené termínytrh
Související termínymezinárodní obchod

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

10

Tisk: č. K 078/10

Číslo Rady: 7195/16


Senát

č. 25

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

17.03.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 078/10

Číslo Rady: 7195/16


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

17.03.2016

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropské radě Zpráva o překážkách obchodu a investic 2013

9

Tisk: č. K 044/09

Číslo Rady: 6844/13


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Besta Zdeněk

01.03.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě

9

Tisk: č. K 076/09

Číslo Rady: 10900/13


Senát

č. 15

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Maštalíř Antonín

14.06.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mez.dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření atd.

9

Tisk: č. N 097/09

Číslo Rady: 15051/13


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

18.10.2013

Typ: tisk EU

Zpráva Komise - Zpráva o překážkách obchodu a investic (2012)

8

Tisk: č. K 150/08

Číslo Rady: 6802/12


Senát

č. 23

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

22.02.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 150/08

Číslo Rady: 6802/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

22.02.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu Energetická politika pro Evropu

6

Tisk: č. K 015/06

Číslo Rady: 5282/07


Senát

č. 4

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

17.01.2007