Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 198/08

Číslo Rady: 15168/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

19.10.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu - Aktualizace sdělení o průmyslové politice

8

Tisk: č. K 198/08

Číslo Rady: 15168/12


Senát

č. 6

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

19.10.2012

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků

3

Tisk: č. 194


Senát

č. 15

Jiří Hofman
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Hadrava Jan
sen. Topolánek Mirek

18.02.2002