Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Šilar Petr
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Kratochvíle Karel
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Pavera Herbert
Klub Starostové a nezávislí

Vystrčil Miloš
Senátorský klub Občanské demokratické strany
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Lesní zákon

12

Tisk: č. 51


Senát

č. 7

Monika Oborná
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Šilar Petr

14.03.2019

Typ: vládní návrh zákona

Lesní zákon

12

Tisk: č. 138


Senát

č. 12

Miroslav Toman
(ministr zemědělství)

sen. Vystrčil Miloš
sen. Šilar Petr

08.10.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rostlinolékařské péči

12

Tisk: č. 148


Senát

č. 13

Miroslav Toman
(ministr zemědělství)

sen. Pavera Herbert

08.11.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců

11

Tisk: č. 37


Senát

č. 4

Marian Jurečka
(ministr zemědělství)

sen. Kratochvíle Karel

20.12.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020

8

Tisk: č. K 057/08

Číslo Rady: 9658/11


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

06.05.2011

Typ: tisk EU

Zelená kniha Ochrana lesů a související informace v EU - příprava lesů na změnu klimatu

7

Tisk: č. K 098/07

Číslo Rady: 7060/10


Senát

č. 23

Ministerstvo zemědělství

sen. Krejča Miroslav
sen. Moldan Bedřich

04.03.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti

7

Tisk: č. K 002/07

Číslo Rady: 14473/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Moldan Bedřich
sen. Veřovský Otakar

27.10.2008

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. K 098/07

Číslo Rady: 7060/10


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Krejča Miroslav
sen. Moldan Bedřich

04.03.2010

Typ: mezinárodní smlouva

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006

6

Tisk: č. 343


Senát

č. 3

Martin Říman
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Hajda Jan
sen. Sehnal Vlastimil

24.10.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro lesnictví

5

Tisk: č. K 084/05

Číslo Rady: 10448/06


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Schwarzenberg Karel

16.06.2006