Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Doubrava Jaroslav
Klub nezávislých senátorů
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky

10

Tisk: č. K 044/10

Číslo Rady: 13370/15


Senát

č. 19

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Doubrava Jaroslav

28.10.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 044/10

Číslo Rady: 13370/15


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Doubrava Jaroslav

28.10.2015