Zařazeno do oblastiVZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE >  Dokumentace
Podřazené termínyvýzkumná zpráva, vědecká zpráva, zpráva o činnosti
Nadřazené termínydokument
Související termínylékařský posudek

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Rámec EU pro řízení krizí ve finančním sektoru

8

Tisk: č. K 001/08

Číslo Rady: 15375/10


Senát

č. 10

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.10.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU

8

Tisk: č. K 002/08

Číslo Rady: 15285/10


Senát

č. 8

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.10.2010

Typ: tisk EU

Zpráva o občanství EU za rok 2010 - Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU

8

Tisk: č. K 010/08

Číslo Rady: 15936/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

10.11.2010

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 25 Smlouvy o fungování Evropské unie: O pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2007-2010

8

Tisk: č. K 013/08

Číslo Rady: 16392/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

18.11.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 002/08

Číslo Rady: 15285/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

22.10.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 001/08

Číslo Rady: 15375/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Juřenčáková Jana

22.10.2010

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o nemocenském pojištění

7

Tisk: č. 243


Senát

č. 18

Petr Nečas
(poslanec)
Zdeněk Škromach
(poslanec)

sen. Nenutil Miroslav

29.03.2010

Typ: tisk EU

Strategie rozšíření a hlavní výzvy pro období 2008-2009

7

Tisk: č. K 007/07

Číslo Rady: 15455/08


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

12.11.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výborů regionů o směrnici 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

7

Tisk: č. K 017/07

Číslo Rady: 15905/08


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Bis Jiří
sen. Moldan Bedřich
sen. Škaloud Miroslav

20.11.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum

7

Tisk: č. K 047/07

Číslo Rady: 9374/09


Senát

č. 14

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

03.05.2009