Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Horník Jan
Senátorský klub Starostové a nezávislí
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o Rejstříku trestů

12

Tisk: č. 24


Senát

č. 5

Jan Kněžínek
(ministr spravedlnosti)

sen. Antl Miroslav

08.01.2019

Typ: vládní návrh zákona

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

12

Tisk: č. 125


Senát

č. 11

Jan Hamáček
(ministr vnitra)

sen. Bárek Ivo

19.07.2019

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

9

Tisk: č. 354


Senát

č. 26

Michaela Marksová
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Sekaninová Božena

07.10.2014

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o archivnictví a spisové službě

9

Tisk: č. 238


Senát

č. 19

Milan Chovanec
(ministr vnitra)

sen. Horník Jan

24.02.2014

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o archivnictví a spisové službě

8

Tisk: č. 328


Senát

č. 21

Jan Kubice
(ministr vnitra)

sen. Bayerová Marta
sen. Paukrtová Soňa

02.04.2012

Typ: vládní návrh zákona

Zákona o archivnictví

7

Tisk: č. 74


Senát

č. 7

Martin Pecina
(ministr vnitra)

sen. Bayerová Marta

15.05.2009

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o Sbírce zákonů

5

Tisk: č. 75


Senát

č. 6

Václav Votava
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Macák Ladislav

23.05.2005

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ověřování

5

Tisk: č. 167


Senát

č. 8

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Eybert Pavel
sen. Zoser Josef

10.11.2005

Typ: vládní návrh zákona

Občanský soudní řád

5

Tisk: č. 269


Senát

č. 10

Pavel Němec
(ministr spravedlnosti)

sen. Stodůlka Jiří

21.02.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o archivnictví

4

Tisk: č. 367


Senát

č. 16

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Jehlička Václav
sen. Pelc Miloslav

20.05.2004