Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené, uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (Text s významem pro EHP)

7

Tisk: č. N 068/07

Číslo Rady: 12761/09


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Trpák Pavel

28.08.2009

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování a účinnosti směrnice EIA směrnice 85/337/EHS ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES)

7

Tisk: č. K 067/07

Číslo Rady: 12334/09


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Veřovský Otakar

30.07.2009

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu

5

Tisk: č. N 077/05

Číslo Rady: 8413/06


Senát

č. 12

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Rögnerová Helena

13.04.2006