Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu

10

Tisk: č. K 006/10

Číslo Rady: 5375/15


Senát

č. 7

Ministerstvo financí

sen. Besta Zdeněk

16.01.2015

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění Evropské politiky sousedství v roce 2014

10

Tisk: č. K 015/10

Číslo Rady: 8129/15


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Besta Zdeněk

24.04.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. K 006/10

Číslo Rady: 5375/15


Senát

Ministerstvo financí

sen. Besta Zdeněk

16.01.2015

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 139/07

Číslo Rady: 14515/10


Senát

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy

7

Tisk: č. N 139/07

Číslo Rady: 14515/10


Senát

č. 4

Ministerstvo financí

sen. Sefzig Luděk

07.10.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů ES

4

Tisk: č. N 011/04

Číslo Rady: 11741/04


Senát

Ministerstvo financí

sen. Skalický Jiří

27.07.2004