Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Dušek Jiří
Senátorský klub PROREGION
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky

11

Tisk: č. N 102/11

Číslo Rady: 5282/18


Senát

č. 13

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Dušek Jiří

12.01.2018

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor

9

Tisk: č. K 034/09

Číslo Rady: 6225/13


Senát

Národní bezpečnostní úřad

sen. Grulich Tomáš

11.02.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě

9

Tisk: č. K 086/09

Číslo Rady: 12344/13


Senát

č. 16

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

17.07.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 034/09

Číslo Rady: 6225/13


Senát

Národní bezpečnostní úřad

sen. Grulich Tomáš

11.02.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 086/09

Číslo Rady: 12344/13


Senát

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

17.07.2013

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace

8

Tisk: č. N 127/08

Číslo Rady: 17936/11


Senát

č. 23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Krejča Miroslav

08.12.2011