Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rozhodčím řízení

8

Tisk: č. 231


Senát

č. 14

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Malý Miloš

18.11.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)

8

Tisk: č. N 120/08

Číslo Rady: 17795/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

01.12.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

8

Tisk: č. N 121/08

Číslo Rady: 17815/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

01.12.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Alternativní řešení sporů u spotřebitelských sporů na jednotném trhu

8

Tisk: č. K 122/08

Číslo Rady: 17968/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Táborský Josef

02.12.2011

Typ: mezinárodní smlouva

Pravidla Rozhodčí komise celní unie ČR -SR

1

Tisk: č. 97054


Senát

č. 9704

Karel Kühnl
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Dočekal Oldřich
sen. Musial Jaroslav
sen. Škrabiš Emil

01.01.1997