Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Pracovní program Komise na rok 2012 - Cesta k obnově Evropy"

8

Tisk: č. K 117/08/2

Číslo Rady: 17394/11


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

23.11.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 030/08

Číslo Rady: 5128/11


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

13.01.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 008/08

Číslo Rady: 13977/10


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

04.11.2010

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Pracovní program Komise na rok 2011

8

Tisk: č. K 007/08/2

Číslo Rady: 15772/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

04.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Pracovní program Komise na rok 2011

8

Tisk: č. K 007/08

Číslo Rady: 15772/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

04.11.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství - 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod

8

Tisk: č. K 008/08

Číslo Rady: 13977/10


Senát

č. 8

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

04.11.2010

Typ: tisk EU

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

8

Tisk: č. K 030/08

Číslo Rady: 5128/11


Senát

č. 8

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

13.01.2011

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Pracovní program Komise na rok 2012 - Cesta k obnově Evropy"

8

Tisk: č. K 117/08

Číslo Rady: 17394/11


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

23.11.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"

8

Tisk: č. N 132/08

Číslo Rady: 18719/11


Senát

č. 18

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

15.12.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. K 108/07

Číslo Rady: 8895/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

23.04.2010