Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o soudech

8

Tisk: č. 96


Senát

č. 9

Jiří Pospíšil
(ministr spravedlnosti)

sen. Rippelová Jiřina

17.05.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

8

Tisk: č. N 025/08

Číslo Rady: 18101/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

22.12.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav

8

Tisk: č. K 026/08

Číslo Rady: 18122/10


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

22.12.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranu

5

Tisk: č. K 086/05

Číslo Rady: 11356/06


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

07.07.2006

Typ: tisk EU

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v evropské unii_obstavení bankovních účtů

5

Tisk: č. K 102/05

Číslo Rady: 14583/06


Senát

č. 5

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Škaloud Miroslav

31.10.2006

Typ: tisk EU

Zelená kniha o pravidlech mezinárodního práva soukromého upravujících majetkové záležitosti ve věcech manželských včetně otázek soudní příslušnosti a vzájemného uznávání

5

Tisk: č. K 092/05

Číslo Rady: 11817/06


Senát

č. 1

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Müllerová Ludmila

20.07.2006

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech

5

Tisk: č. N 089/05

Číslo Rady: 11818/06


Senát

č. 14

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Müllerová Ludmila

25.07.2006

Typ: tisk EU

Zelená Kniha o použitelném právu a jurisdikci v rozvodových záležitostech

5

Tisk: č. K 013/05

Číslo Rady: 7485/05


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Hadrava Jan

23.03.2005

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

4

Tisk: č. 308


Senát

č. 14

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

12.03.2004

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců

3

Tisk: č. 142


Senát

č. 11

Jaroslav Bureš
(ministr spravedlnosti)

sen. Janata Pavel

12.11.2001