Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Dušek Jiří
Senátorský klub PROREGION
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

11

Tisk: č. N 040/11

Číslo Rady: 8765/17


Senát

č. 8

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Dušek Jiří

23.05.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 040/11

Číslo Rady: 8765/17


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Dušek Jiří

23.05.2017

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

8

Tisk: č. N 022/08

Číslo Rady: 17564/10


Senát

č. 6

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

09.12.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017

8

Tisk: č. N 134/08

Číslo Rady: 18645/11


Senát

č. 17

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

16.12.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 022/08

Číslo Rady: 17564/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

09.12.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 134/08

Číslo Rady: 18645/11


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

16.12.2011

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

6

Tisk: č. N 049/06

Číslo Rady: 13025/07


Senát

č. 10

Úřad vlády

sen. Grulich Tomáš

20.09.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Příspěvek Komise k období reflexe a době po něm následující: Plán D pro demokracii, dialog a diskusi

5

Tisk: č. K 053/05

Číslo Rady: 14775/05


Senát

Úřad vlády

sen. Gajdůšková Alena

23.11.2005