Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o evropských politických stranách

11

Tisk: č. 48


Senát

č. 5

Milan Chovanec
(ministr vnitra)

sen. Wagnerová Eliška

13.02.2017

Typ: jiný

Předchozí souhlas - trojstrasnná sociální vrcholná schůzka

9

Tisk: č. 257


Senát

č. 20

Michaela Marksová
(ministr práce a sociálních věcí)

sen. Krejča Miroslav

02.04.2014

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Partnerství pro komunikaci o Evropě

6

Tisk: č. K 059/06

Číslo Rady: 13829/07


Senát

Úřad vlády

sen. Grulich Tomáš

15.10.2007

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

6

Tisk: č. N 103/06

Číslo Rady: 9200/08


Senát

č. 17

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

08.05.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o provádění mezinárodních sankcí

2

Tisk: č. 167


Senát

č. 16

Jan Kavan
(ministr zahraničních věcí)

sen. Lastovecká Dagmar

01.02.2000