Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Čunek Jiří
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice

13

Tisk: č. N 019/13

Číslo Rady: 14293/20


Senát

Ministerstvo financí

sen. Čunek Jiří

21.12.2020

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy

11

Tisk: č. J 183/11

Číslo Rady: 12190/18


Senát

č. 4

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

17.09.2018

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. J 183/11

Číslo Rady: 12190/18


Senát

Ministerstvo spravedlnosti

sen. Grulich Tomáš

17.09.2018

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 099/07

Číslo Rady: 7386/10


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

14.03.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

7

Tisk: č. N 099/07

Číslo Rady: 7386/10


Senát

č. 19

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

14.03.2010

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)

6

Tisk: č. M 009/06

Číslo Rady: 5055/07


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Zoser Josef

08.01.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracování)

6

Tisk: č. N 088/06

Číslo Rady: 5088/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

29.01.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropské agentury - cesta vpřed

6

Tisk: č. K 101/06

Číslo Rady: 7972/08


Senát

č. 15

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Koukal Václav

03.04.2008

Typ: tisk EU

Návrh Evropského parlamentu a Rady o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogové závislosti

5

Tisk: č. N 040/05

Číslo Rady: 12143/05


Senát

Ministerstvo zdravotnictví

sen. Gajdůšková Alena

14.09.2005

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

5

Tisk: č. N 103/05

Číslo Rady: 14871/06


Senát

č. 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sen. Gajdůšková Alena

07.11.2006