Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o dráhách

9

Tisk: č. 315


Senát

č. 23

Antonín Prachař
(ministr dopravy)

sen. Korytář Karel
sen. Malý Miloš

30.06.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 018/09

Číslo Rady: 17784/12


Senát

Úřad vlády

sen. Táborský Josef

14.12.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU

9

Tisk: č. K 018/09

Číslo Rady: 17784/12


Senát

č. 8

Úřad vlády

sen. Táborský Josef

14.12.2012

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá komunitární vízový kodex

5

Tisk: č. N 093/05

Číslo Rady: 11752/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Hadrava Jan

24.07.2006